Home About Browse Search
Svenska


Nordstedt, Felicia and Pettersson, Fransina, 2022. Motion av den växande hunden – ägarens uppfattning : en jämförelse av litteraturen mot en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
807kB

Abstract

Olika typer av ledproblem är vanligt hos hund. Bland dessa ingår det utvecklingssjukdomar så som
höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi och osteochondros. Det finns motstridig information om hur
en hundägare bör motionera sin växande hund och hur detta kan påverka utvecklingen av dessa
sjukdomar, vilket kan leda till förvirring hos hundägare. Det är viktigt för djurhälsopersonalen att
veta vad som är korrekt gällande grad samt typ av motion av den växande hunden för att kunna
informera hundägare vid besök på kliniken. Därför gjordes i detta arbete en litteraturstudie för att
undersöka aktuella utvecklingssjukdomar och dess riskfaktorer närmare med fokus på fysisk
aktivitet. En enkätstudie gjordes också för att ta reda på mer om svenska hundägares uppfattning av
motion av växande hund och om denna stämmer överens med litteraturen. Enkäten delades på
Facebook.
Resultatet från enkätstudien, besvarad av 272 respondenter, visade att majoriteten av hundägarna
generellt inte anser att motion och rörelse bör begränsas för växande hundar, men det fanns ändå
varierande åsikter. Detta var särskilt utmärkande gällande trappgång hos växande hundar där det
sågs att det fanns en betydande andel av hundägare som inte ansåg att växande hundar ska tillåtas
gå i trappor när de är yngre än sex månader gamla. Det fanns även de som ansåg att hundar inte ska
tillåtas gå i trappor förrän de är tolv månader gamla.
Litteraturstudien visade att det finns begränsat med forskning om koppling mellan motion av
växande hundar och utvecklingssjukdomar i skelett och/eller leder. Därmed är det svårt att dra några
egentliga slutsatser om djurägarnas uppfattningar är korrekta eller inte. Det skulle vara positivt med
fler studier inom detta ämne samt fler studier om djurägares uppfattningar om ämnet för att utveckla
på resultatet från detta arbete.

,

Different types of joint problems are common in dogs. Among these problems are developmental
disorders such as hip dysplasia, elbow dysplasia and osteochondrosis. There is conflicting
information about how dog owners should exercise their growing dog and how exercise can affect
the development of these disorders, which can lead to confusion among dog owners. It is important
for people working in the veterinary medicine field to know what is correct regarding the amount
and type of exercise of growing dogs to be able to inform dog owners at visits at the veterinary
clinic. Therefore, a literature study was performed to examine the developmental disorders and their
risk factors with a focus on physical activity. A survey study was also performed to see what dog
owners’ perceptions of exercise in growing dogs are and if they align with what is said in the
literature. The questionnaire was released on Facebook.
The results from the questionnaire was based on 272 answers and showed that the majority of
dog owners generally don’t think that exercise and movement should be restricted in growing dogs,
but there still was varying opinions. This could be seen especially regarding climbing stairs where
a significant share of dog owners thought that growing dogs should not be allowed to walk in stairs
when they are younger than six months old. There were also those who thought that dogs should not
be allowed to walk in stairs until they are twelve months old.
The literature study showed there is limited research made of the association between exercising
growing dogs and developmental disorders in bones and/or joints. Therefore, it is difficult to draw
any proper conclusions about whether the dog owners’ perceptions are correct or not. It would be
beneficial with more studies on this subject as well as more studies on dog owners’ perceptions on
the subject to expand on the results of this study.

Main title:Motion av den växande hunden – ägarens uppfattning
Subtitle:en jämförelse av litteraturen mot en enkätstudie
Authors:Nordstedt, Felicia and Pettersson, Fransina
Supervisor:Smedberg, Klara
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:armbågsledsdysplasi, enkät, valp, hund, hundägare, höftledsdysplasi, motion, osteochondros, riskfaktorer, utvecklingssjukdomar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17939
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17939
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2022 10:55
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 11:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics