Home About Browse Search
Svenska


Bergman, Linn and Holmqvist, Jessica, 2022. Supply chain collaboration to reduce food loss and waste : a multi-case study of Swedish bread suppliers and retailers. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Food loss and waste is an urgent and important sustainability problem that needs to be addressed both globally and locally. This study focuses on understanding preconditions for supply chain collaboration to reduce food loss and waste in the suppliers-retailer interface. A multi-case study of Swedish bread suppliers and retailers was conducted by interviewing two Swedish bread suppliers and two Swedish bread retailers. The study identified preconditions for supply chain collaboration in terms of practices, motives and challenges. The study concluded that suppliers and retailers identify similar and different preconditions for supply chain collaboration to reduce food loss and waste. Foremost, information sharing, used to produce more accurate forecasts, is seen as a promising supply chain collaboration practice for both suppliers and retailers. Improving business performances, focusing on economic incentives, is an important supply chain collaboration motive. Lastly, supply chain collaboration challenges are mostly centered around power asymmetries between the suppliers and retailers. The study also indicated that supply chain collaboration is context dependent. Thus, creating different preconditions for supply chain collaboration for suppliers and retailers depending on the social context. Moreover, the identified supply chain collaboration practices, motives and challenges are all influenced and connected to one another. Hence, supply chain collaboration was found to be more complex in practice than as illustrated in previous research. For future studies, it would therefore be interesting to investigate supply chain collaboration between a plurality of actors and not only suppliers and retailers. More research is also needed in other food supply chains with particular focus on how such collaborations are functioning in practice. This would contribute to an increased academic and empirical understanding of supply chain collaboration to reduce food loss and waste in food supply chains, which remains a critical issue.

,

Matsvinn och matavfall är ett kritiskt hållbarhetsproblem som behöver motverkas både på global och lokal nivå. Den här studien fokuserar på att skapa en bättre förståelse om förutsättningarna för leverantörssamarbete för att minska matsvinn och matavfall. Studien fokuserar specifikt på samarbete mellan leverantörer och återförsäljare. En flerfallsstudie av svenska bröd leverantörer och återförsäljare genomfördes genom att intervjua två svenska bröd leverantörer och två svenska brödåterförsäljare. Studien identifierade att samarbetsaktiviteter, motiv och utmaningar skapar förutsättningar för leverantörssamarbete. Studien identifierade även att leverantörer och återförsäljare förknippar liknande och olika typer av förutsättningar för leverantörssamarbete i syfte att minska matsvinn och matavfall. Framför allt visade sig delning av information utgöra en lovande samarbetsaktivitet för både leverantörer och återförsäljare, för att kunna ta fram mer exakta prognoser. Ett viktigt motiv för att samarbeta var möjligheten till att kunna förbättra resultaten inom aktörernas verksamhet. Slutligen var utmaningarna med samarbete mestadels centrerade kring maktobalanser mellan leverantörer och återförsäljare. Studien visade även att leverantörssamarbete är kontextberoende. Det innebär att förutsättningar för leverantörssamarbete är beroende av det sociala sammanhanget som leverantörer och återförsäljare befinner sig i. Dessutom är de identifierade samarbetsaktiviteterna, motiven och utmaningarna sammanlänkande, och de påverkas även av varandra. Därför pekar studien på att leverantörssamarbete är mer komplext i praktiken än vad som illustreras i tidigare forskning. För framtida studier skulle det därför vara intressant att undersöka leverantörssamarbete mellan andra aktörer, och inte bara mellan leverantörer och återförsäljare. Det behövs också mer forskning som fokuserar på hur samarbete går till i praktiken. Sådana studier hade kunnat bidra till en ökad akademisk och empirisk förståelse om leverantörssamarbete för att minska matsvinn och matavfall, vilket fortsatt utgör ett kritiskt problem.

Main title:Supply chain collaboration to reduce food loss and waste
Subtitle:a multi-case study of Swedish bread suppliers and retailers
Authors:Bergman, Linn and Holmqvist, Jessica
Supervisor:Langendahl, Per-Anders
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1435
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:supply chain collaboration, supply chain collaboration practices, supply chain collaboration motives, supply chain collaboration challenges, supply chain collaboration preconditions, Swedish bread supply chains, supplier-retailer interface, food loss and waste
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18067
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18067
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Economics and management
Language:English
Deposited On:14 Jul 2022 11:10
Metadata Last Modified:15 Jul 2022 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics