Home About Browse Search
Svenska


Ayata Karbin, Hanna, 2022. Djurunderstödda insatser med katt på svenska äldreboenden : kattens påverkan och välfärd. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Många av våra äldre i Sverige lider idag av ensamhet, oro och ångest. Efter att Covid-19-pandemin
drabbade Sverige hårt infördes besöksförbud på alla landets äldreboenden, vilket gett ökad
depression och ångest hos de äldre. För att förbättra måendet hos våra äldre kan djurunderstödda
insatser användas. Studier har visat att djurunderstödda insatser kan minska depressionen och öka
välfärden och livskvalitén för äldre på äldreboenden. Att äga djur har visat ha en positiv påverkan
på flertalet hormoner, känslan av ensamhet och avskildhet. Detta examensarbete har, med en enkätstudie via Netigate, undersökt förekomsten av terapidjur på äldreboenden i Uppsala och Stockholms
län, med inriktning på djurslaget katt. Enkäten har även undersökt om pandemin haft en påverkan
på djurverksamheten och om äldreboenden sett en risk för spridning av Covid-19 till följd av katten.
Totalt skickades enkäten ut till 315 äldreboenden per e-mail. Av dem var det 109 äldreboenden som
svarade på hela enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 35 %. Enkäten var öppen i en månad, och
en påminnelse skickades ut per e-mail efter halva månaden.
Resultaten visar att flera olika djurslag förekommer på äldreboendena som katt, hund, häst, höns,
akvariefiskar och lantbrukets djur. En stor del av de äldreboenden som svarat har eller har haft någon
form av djurverksamhet på boendet. Det är 25 äldreboenden som har permanent boende djur hos
sig, 31 äldreboenden som har djur på besök hos sig och 23 äldreboenden som anordnar besök till
djur. Resultaten visar även att pandemin har påverkat främst möjligheten till besöksdjurverksamhet,
där vårdhundar och vårdhästar fått ställa in sina besök. Katt är det vanligaste djuret som är permanent
boende på äldreboendena. De äldreboenden som har katt (n=16), och de som tidigare har haft katt
boende hos sig (n=13) har i hög grad rapporterat flertalet positiva effekter av katten på de äldre. Inga
olyckor hos de äldre till följd av katten och ingen allergi hos de äldre eller anhöriga förekommer på
något av de äldreboenden som i dagsläget har katt. Fyra äldreboenden har sett en risk för spridning
av Covid-19 bland de äldre eller personal till följd av katten, och ett äldreboende har valt att inte
skaffa en ny katt på boendet då de såg en risk att djur kan bidra till spridning av Covid-19.
Katter har, enligt enkäten, en viktig roll för de äldre. Då pandemin påverkat besöksmöjlighet på
äldreboenden, och då äldre blivit mer isolerade och eventuellt känt sig mer ensamma under pandemin, kan katter på äldreboenden haft en extra viktig roll för de äldres mående under pandemin.
Risken att katten ska sprida Covid-19 är enligt tillgängliga studier begränsad, och kattens roll i
Covid-19-epidemiologin verkar i dagsläget vara mycket liten. Katter verkar dock kunna smittas av
sina ägare, och replikera viruset, men de flesta får inga kliniska symptom och lider därmed inte av
sjukdomen. För katter på äldreboenden där Covid-19 finns kan man minimera risken för att katten
smittas genom att isolera den från de smittade, ha god handhygien innan man klappar katten och ha
god handhygien vid kattens mat- och vattenskål.
Slutsatsen är att katt på äldreboende kan vara en stor tillgång för de äldre. Så länge katten sköts
om av personal och får den vård och omsorg den behöver påverkas kattens välfärd inte negativt av
att den bor på ett äldreboende.

,

Elderly people in Sweden who live in retirement homes have been reported to experience loneliness,
anxiety and depression to a greater degree than those who live at home. The pandemic has affected
Swedish nursing homes greatly, and visits to elderly people living in retirement homes was prohibited in March 2020. Animals and Animal Assisted Intervention (AAI) have been shown to have
a great impact on people, and elderly have been reported to feel less anger, anxiety, loneliness and
depressed after AAI. This study aims to examine whether Swedish retirement homes in Uppsala and
Stockholm’s county use animals in their daily activities, and whether the pandemic have had an
impact or not. The study is mainly focused on cats and their impact on elderly people living in
retirement homes. An online survey was sent to 315 retirement homes, and was completed by 109
(35%) of the homes.
Results show that almost 80% of the retirement homes have or have had some kind of animal
activity. Cats are the most common animal living in these homes, and dogs are the most common
visiting animal. Other animals such as hens, horses, aquarium fish and farm animals have also been
reported. During the pandemic visits have been cancelled, and it has been harder to arrange visits
with care animals, such as therapy dogs or horses. The retirement homes that have a cat living with
them have seen a great impact of the cat on the elderly, and no allergy or injuries have been reported
in the elderly due to the cat. Four homes saw an increased risk with spreading of Covid-19 due to
the cat.
Cats seems to have an important role to elderly people. They have a great positive effect, which
might have been important during the lockdown when elderly may have felt even more isolated,
lonely and depressed than before. The risk of cats spreading Covid-19 is low, according to existing
studies, and cats do not seem to have an important role in the Covid-19 epidemiology. They do not
seem to be affected by the virus, even though they can get infected and replicate the virus, and their
health or welfare are not affected by Covid-19.
In conclusion cats in retirement homes are an important asset, and can improve quality of life
in elderly living in retirement homes. The welfare of the cat must however be considered, but as
long as the cat gets the health and care they require their welfare will not be affected negatively.

Main title:Djurunderstödda insatser med katt på svenska äldreboenden
Subtitle:kattens påverkan och välfärd
Authors:Ayata Karbin, Hanna
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Andersson, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Djurunderstödda insatser, djurunderstödd terapi, äldreboende, katt, terapidjur, Covid-19
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17556
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17556
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:23 Feb 2022 09:36
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics