Home About Browse Search
Svenska


Jacobsson, Sofia, 2022. Fatty acid composition in Arctic char (Salvelinus alpinus) fed with red yeast biomass : a comparison between large and small specimens. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Oleaginous yeast has shown to be a promising alternative to replace vegetable oils in fish feed. A problem in aquaculture is that different growth rates can be observed among farm-raised fish, supressing the productions full potential. When different growth rates are observed, it can be questioned if the fish assimilate the feed to the same extent. Therefore, the aim of this study was to analyse the lipid content, fatty acid composition and lipid groups of large and small specimens of Arctic char (Salvelinus alpinus), fed with either control feed or feed containing biomass of the oleaginous yeast species Rhodotorula toruloides, to examine the fish welfare, performance and intake of feed in fish of different size. Lipid extraction followed by gas chromatography was used to analyse the fat content and fatty acid composition in 16 fish. Furthermore, thin layer chromatography was performed to analyse lipids groups. No significant differences in lipid content, fatty acid composition or lipid groups could be observed between large and small specimens fed either control of yeast feed. However, small fish tend to have higher levels of polyunsaturated fatty acids. The result of this trial indicates that there is no difference is feed assimilation between large and small specimens of Arctic char (S. alpinus).

,

Lipidackumulerande jäst har visat sig vara ett lovande alternativ till att ersätta vegetabiliska oljor i fiskfoder. Ett problem inom akvakultur är storleksskillnader mellan fiskar som föds upp tillsammans, vilket hindrar produktionens fulla potential. Således kan tillgodogörandet av fodret hos fiskarna ifrågasättas när betydande storlekskillnader kan observeras. Därav var syftet med denna studie att analysera fetthalten, fettsyrasammansättningen och lipidgrupperna i stora och små exemplar av röding (Salvelinus alpinus), utfodrade med kontrollfoder eller foder som innehåller biomassa av den lipidackumulerande jästarten Rhodotorula toruloides, för att undersöka foderintaget hos fisk av olika storlek. Lipidextraktion följt av gaskromatografi användes för att analysera fetthalten och fettsyrasammansättningen, och tunnskiktskromatografi användes för att analysera lipidgrupper i 16 fiskar. Inga signifikanta skillnader kunde observeras gällande fetthalt, fettsyrasammansättning eller lipidgrupper mellan stora och små exemplar som utfodrade med kontroll eller jästfoder. Dock tenderade små fiskar att ha högre halter av fleromättade fettsyror. Resultatet i detta försök indikerar att foderassimilering inte skiljer sig åt mellan stora och små exemplar av röding (S. alpinus).

Main title:Fatty acid composition in Arctic char (Salvelinus alpinus) fed with red yeast biomass
Subtitle:a comparison between large and small specimens
Authors:Jacobsson, Sofia
Supervisor:Blomqvist, Johanna
Examiner:Passoth, Volkmar
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:53
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Fatty acid composition, lipid content, oleaginous yeast, Arctic char (Salvelinus alpinus), aquaculture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18201
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18201
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:31 Aug 2022 09:51
Metadata Last Modified:01 Sep 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page