Home About Browse Search
Svenska


Darir, Hala, 2022. Expansionen av Stockholms tunnelbana : en studie kring hållbarhet i projektet till Nacka och söderort. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
841kB

Abstract

Stockholms tunnelbana har funnits i över 70 år, i syfte av att bemöta den snabbabefolkningsökningen i Stockholmsregionen har flera satsningar inom kollektivtrafiken påbörjats. Kandidatarbetet avser att undersöka hållbarhet inom kollektivtrafik, med fokus på Stockholms tunnelbanan. Uppsatsens undersöker hurhållbarhet och miljömässiga värden är framträdande i expansionen av tunnelbanantill Nacka och söderort. Genom en utförd textanalys analyseras planbeskrivningen för utbyggnaden, tillsammans med Thompsons (2000b) trivalenta ramverk som används för att identifiera miljömässiga värden. Resultatet av studien visar att hållbarhet genomsyrar expansionen, att miljömässiga värden enligt Thompsons ramverk kunde identifieras, specifikt balansen mellan människan och naturen. Studien visade även att en utbyggnad av tunnelbanan kan bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i framtiden. Expansionen av tunnelbanan möjliggör hållbara trafiklösningar och skapar en konkurrenskraftig kollektivtrafik som bidrar till stadens tillväxt.

,

Stockholm’s metro has been running for over 70 years, in order to respond to therapid population growth in the Stockholm region, several investments in public transportation have been initiated. This thesis aims to investigate sustainability in public transport, regarding Stockholm’s metro. The thesis investigates how sustainability and environmental values appear in the expansion of Stockholm's metro to Nacka and söderort. By conducting a text analysis of an official documentwritten by the County Council, complemented with Thompson’s (2000b) framework which is used to identify environmental values. The result of the study shows that sustainability is prominent in the expansion and that environmental values, according to Thompson's framework, could be identified, specifically the balance between humans and the environment. The study also shows that expandingthe metro can contribute to ecological, economic and social sustainability in the future. The expansion enables sustainable traffic solutions and creates competitivepublic transport which contributes to the city’s growth.

Main title:Expansionen av Stockholms tunnelbana
Subtitle:en studie kring hållbarhet i projektet till Nacka och söderort
Authors:Darir, Hala
Supervisor:Valentini, Daniel and Queiroz, Marina
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Hållbarhet, kollektivtrafik, transportsystem, tunnelbanan, miljömässiga värden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500402
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500402
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2022 10:33
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:45

Repository Staff Only: item control page