Home About Browse Search
Svenska


Lundh, Andrea, 2022. The impact of agri-businesses on Food security in Uganda : a casestudy in Gulu. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img] PDF
3MB

Abstract

Today’s food system is exposed to several shocks and stresses. Resilience is a system’s ability to withstand shocks and stresses and is therefore essential for food security. Uganda experiences food insecurity. The aim of the study is to examine the possibility of entrepreneurs in Gulu contributing positively to the food system for increased resilience. For analysis, a framework for resilience is used, more specific resilience of food systems, towards sustainability challenges, for food security, seen through the attributes: learning, production, networks, governance, diversity, and resources. The study has been carried out as a case study in Gulu in northern Uganda complemented with a literature review. The data was collected through semi-structured face-to-face interviews and observations from the field. The seven interviewees are students at Gulu University and running their own businesses. The result showed that businesses in Gulu contribute to increased resilience in the local food system through employment, demand for sustainable agriculture production, availability of nutritional products, and increased knowledge in the society. Though the entrepreneurs are facing challenges with seasonal variations and financial support. Lastly agri-businesses in Gulu show future potential in contributing to increased food security.

,

Dagens livsmedelssystem utsatts ständigt för påfrestningar. Resiliens är ett systems förmåga att motstå påfrestningar, och är därför avgörande för livsmedelssäkerhet. Ett land som drabbas av otillräcklig livsmedelsförsörjning är Uganda. Syftet med den här studien är att undersöka möjligheten för företagare i Gulu att bidra positivt till livsmedelssystemet för ökad motståndskraft inom det. För analys används ett ramverk för resiliens. Resiliens av livsmedelssystem, mot hållbarhetsutmaningar, för livsmedelssäkerhet, analyserat genom attributen; lärande, produktion, nätverk, styrning, mångfald och resurser. Studien har genomförts som en fallstudie i Gulu i norra Uganda och är kompletterad med en litteraturstudie. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer samt observationer från fält. De sju intervjupersonerna är studenter vid Gulu University som driver sina egna företag. Resultatet visade att företag i Gulu bidrar till ökad motståndskraft i det lokala livsmedelssystemet genom sysselsättning, efterfrågan på hållbar jordbruksproduktion, tillgång på näringsrika produkter och ökad kunskap i samhället. Företagarna stod inför utmaningar med variationer mellan jordburkssäsonger och ekonomiskt stöd. Slutligen visar jordbruksföretag i Gulu framtida potential när det gäller att bidra till ökad livsmedelssäkerhet.

Main title:The impact of agri-businesses on Food security in Uganda
Subtitle:a casestudy in Gulu
Authors:Lundh, Andrea
Supervisor:Melin, Martin and Karlsson, Johan and Carr, Steven
Examiner:Sampels, Sabine
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:20
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Food systems resilience, food security, entrepreneurship, agri-businesses, Uganda, case-study, field research
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17966
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17966
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:06 Jul 2022 10:47
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics