Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Johanna, 2022. Pankreasspecifikt lipas (cPL) som diagnostiskt test vid akut pankreatit hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Pankreatit hos hund kan vara svårdiagnostiserat på grund av en varierande klinisk bild och
avsaknaden av ett enskilt test som med säkerhet kan ställa diagnosen. För att fastställa att en hund
har pankreatit behöver hänsyn tas till anamnes, kliniska fynd, ultraljudsresultat och blodprovsresultat.
Analys av pankreasspecifikt lipas (canine pancreatic lipase, cPL) är en viktig del av diagnostiken
hos hundar med misstänkt pankreatit. Vid denna analys mäts koncentrationen av lipasmolekyler
med ursprung i acinusceller i pankreas, och därför ses ökade nivåerna enbart i samband med sjukdom i pankreas.
Arbetet utgjordes av en retrospektiv journalstudie i syfte att undersöka cPL-värden analyserade
med Bionote Vcheck cPL hos hundar med akut pankreatit och jämföra dessa med värden hos hundar
utan pankreatit. För att en hund skulle inkluderas i studien behövde både en ultraljudsundersökning
av pankreas och en analys av cPL genomförts inom 24 timmar från varandra. Resultatet från
ultraljudsundersökningen användes för att klassificera hundarna och de delades in i en grupp med
akut pankreatit och en grupp utan pankreatit. Utöver detta samlades information in gällande
signalement, anamnestiska uppgifter, kliniska fynd och C-reaktivt protein. För att analysera cPL
användes testet Vcheck cPL, en immunologisk hundspecifik metod som används rutinmässigt vid
Klinisk kemiska laboratoriet, UDS.
Resultatet visade signifikant högre cPL-värden hos hundar med akut pankreatit jämfört med
hundar utan pankreatit, men då det fanns en tydlig överlappning av cPL-resultaten mellan de två
grupperna bör testet inte ensamt användas i diagnostiken av pankreatit.

,

Pancreatitis is a disease which can be hard to diagnose for several different reasons, including a
varying clinical picture and the lack of a single test that can, with certainty, establish the diagnosis.
In the diagnostic workup of a dog with suspected pancreatitis it is important to consider the history,
clinical findings, ultrasound results and results from blood tests.
Analyzing pancreas-specific lipase (canine pancreatic lipase, cPL) is an important part of the
diagnostics when suspecting pancreatitis. The test measures the concentration of lipase molecules
originating from acinar cells in the pancreas, which is why increasing levels are only seen when
there is an ongoing disease in the pancreas.
A retrospective study of medical records was performed with the aim to examine cPL-results
analyzed with Bionote Vcheck cPL in dogs with acute pancreatitis and dogs without pancreatitis.
For a dog to be included in the study, an ultrasound examination of the pancreas and an analysis of
cPL had to have been completed within 24 hours of each other. The dogs were divided into two
groups (dogs with acute pancreatitis/dogs without pancreatitis) based on the results from the
ultrasound examinations. Furthermore, information about signalment, medical history, clinical
findings as well as levels of C-reactive protein was retrieved. Measurements of cPL were performed
with Vcheck cPL, an immunological canine-specific method.
Results showed significantly higher cPL-values for dogs with acute pancreatitis compared to
dogs without pancreatitis, but since a clear overlap of cPL-results was seen between the two groups
the test should not be the only tool used when attempting to diagnose pancreatitis.

Main title:Pankreasspecifikt lipas (cPL) som diagnostiskt test vid akut pankreatit hos hund
Authors:Abrahamsson, Johanna
Supervisor:Hillström, Anna
Examiner:Strage, Emma
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Pankreatit, cPL, pankreasspecifikt lipas, Vcheck cPL, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17551
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17551
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 Feb 2022 12:38
Metadata Last Modified:22 Feb 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics