Home About Browse Search
Svenska


Potrus, Wameidh Munther Potrus, 2022. Matförgiftningar och dess orsaker i Sverige under perioden 2012–2021. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Varje år rapporterar Sveriges kommuner och Folkhälsomyndigheten ca 2000–3000 fall av matförgiftning till Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets uppskattning är att ca en halv miljon svenskar drabbas per år.
Den här studien syftar till att undersöka matförgiftningar under de senaste 10 åren. Genom att undersöka förekomst av matförgiftningar, de vanligaste smittämnena, de vanligaste utpekade smittkällorna och bidragande faktorer kan vi dra slutsatser om hur matförgiftningar kan minimeras. Denna studie baseras på data som Livsmedelsverket samlat in under de senaste tio åren. Informationen inkluderar rapporter av bekräftade matförgiftningar som rapporterats in av kontrollmyndigheter till livsmedelsverket och kompletterats med resultatet av utredningar som utförs av Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten i samråd.
Resultatet visar att totalt antal rapporterade matförgiftningar för perioden 2012-2021 var 3643 med 26 847 fall. För de flesta var orsak ”Okänd” (2962 matförgiftningar), därnäst kommer Calicivirus för 234 matförgiftningar, följd av Histamin för 111 matförgiftningar, följd av Salmonella som rapporterades för 67 matförgiftningar.
”Kycklingkött och produkter därav” var den livsmedelskategorin som rapporterades ha orsakat flest antal till matförgiftningars, följd av livsmedelskategorin ”Sammansatta måltid (ej buffé)” t.ex. kebabtallrik, hamburgare, eller kyckling med rissoto .
De flesta rapporterade matförgiftningarna har skett under vintern och sommaren. ”Olämplig temperatur” var den mesta rapporterade orsaken som anges för 616 matförgiftningar, följd av ”Dålig hygien hos personalen” som anges för 523 matförgiftningar, följd av ”Kontaminering” som anges för 453 matförgiftningar. Sommaren var den årstiden där utredare kunde lätt konstatera vilka faktorer kan betraktas som bidragande pga Ordinarie personal brukar inte vara på plats under sommaren och ersätts med vikarier. Flera mobila verksamheter, säsongsanläggningar dyker upp. Det kan göra att dessa anläggningar inte har tydliga rutiner och inte följer hygien praxis.

,

Every year, Sweden's municipalities and the Swedish Public Health Agency report approximately 2,000–3,000 cases of food poisoning to the Swedish Food Agency. The Swedish Food Agency has estimated that about a half million people in Sweden are affected every year.
This study aims to investigate food poisoning over the past 10 years. By examining the occurrence of food poisoning, most common causative agents, most commonly identified sources of infection and contributing factors, to conclude how to minimize food poisoning.
This study is based on data collected by the Swedish Food Agency for the past ten years. The data is about confirmed food poisoning reported by the control authorities to the Swedish Food Agency and completed with the results of investigations carried out by Swedish Food Agency and Swedish Public Health Agency in consultation.
The results showed that the total number of reported food poisonings for the period 2012-2021 was 3643 with 26,847 cases. For most, the cause was "Unknown" (2962 food poisoning), followed by Calicivirus for 234 food poisoning, followed by Histamine for 111 food poisoning, followed by Salmonella, which was reported for 67 food poisoning.
"Poultry meat and products thereof" was the common food category reported in most cases, followed by the food category "Compound meal (not buffet)" e.g. kebab plate, burgers, or Chicken with irssoto.
Winter and summer are the seasons when most reported food poisonings have occurred.
Most reported food poisonings occurred during the winter and summer. "Inappropriate temperature" was the most reported factor reported for 616 food poisoning, followed by "Poor personal hygiene" reported for 523 food poisoning, followed by "Contamination" reported for 453 food poisoning. Summer was the time of year when investigators could easily ascertain which factors could be considered as contributing because Statutory staff are usually not in place during the summer and are replaced by replacement staff. Several mobile and seasonal installations are emerging. This may mean that these establishments do not have clear rutines and do not follow hygiene practices.

Main title:Matförgiftningar och dess orsaker i Sverige under perioden 2012–2021
Authors:Potrus, Wameidh Munther Potrus
Supervisor:Zamaratskaia, Galia and Yousef, Nabil
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:44
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:matförgiftning, livsmedelsburen sjukdom, smittämne, livsmedelshygien, smittkälla, utbrott
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18114
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18114
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food contamination and toxicology
Language:Swedish
Deposited On:11 Aug 2022 06:02
Metadata Last Modified:12 Aug 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics