Home About Browse Search
Svenska


Madunic Olsson, Tea, 2022. Farmers who wish to restore pastures, and their relation to policy. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
581kB

Abstract

Semi-natural pastures are one of the essential types of land for biodiversity in Sweden; the land provides significant beneficial values for biodiversity and is an essential part of the primary food production system. This study aims to increase understanding of how the new policy may influence farmers who wish to restore pastures. Through interviews with farmers and advisors, combined with a policy overview, four main factors which motivate farmers to restore pastures are identified: Profitability, nature conservation, preparedness, and an open landscape. The new national policy excludes restoration support from the available subsidies in conjunction with the new CAP reform. Independent of the EU policy, Sweden will implement a new national support system to implement subsidies regarding grazing and restoration. This policy change could be an opportunity to maintain and restore more semi-natural pastures in Sweden. However, the new support system risks a heavier administration burden for the farmers. The study also identifies an underlying land-use conflict between carbon capture and biodiversity when carbon capture and biodiversity policy apply to the same land.

,

Naturbetesmarkerna är bland de viktigaste markerna som finns i Sverige när det gäller biologisk mångfald. Att bevara naturbetesmarkerna är viktigt för de hundratals växterna, svampar, insekter och andra djur som utgör den stora biologiska mångfalden i marken. För att sköta naturbetesmarkerna behöver de betas av kor, hästar eller får för att inte växa igen. Dessa marker har minskat dramatiskt sedan 1945 och i hög grad växt igen eller planterats med skog. Både företag, myndigheter och intresseorganisationer betonar vikten av att öka arealen naturbetesmark i Sverige. Tidigare har det funnits restaureringsstöd för att återskapa igenvuxen naturbetesmark. I samband med nya CAP har restaureringsstödet lyfts ur stödsystemet som det ser ut idag. Den här uppsatsen undersöker lantbrukares motivation att restaurera naturbetesmark i relation till den nya jordbrukspolicyn. Genom intervjuer med lantbrukare och rådgivare samt genomgång av jordbrukspolicy framkommer vad som är viktiga drivkrafter för att lantbrukare ska restaurera naturbetesmark. Lönsamhet, naturvårdsintresse, krisberedskap och ett öppnare landskap är de fyra viktigaste faktorerna som identifieras. I relation med ny policy och jordbrukspolitik kommer restaureringsstödet lyftas ur Jordbruksverkets stödsystem i landsbygdsprogrammet och skötas via ett nytt nationellt system administrerat av Naturvårdsverket. När restaureringsstödet lyfts ut i ett separat system kan det ge möjlighet att bromsa minskningen av naturbetesmarker samt restaurera mer naturbetesmark. Dock medför det risker med ökad administration för lantbrukarna när stöden ska sökas hos olika myndigheter. Utifrån policy identifieras också en underliggande konflikt i markanvändning mellan jordbruk och skogsbruk, där båda discipliner har ett intresse av marken.

Main title:Farmers who wish to restore pastures, and their relation to policy
Authors:Madunic Olsson, Tea
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Alarcon Ferrari, Cristian and Kuns, Brian
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:semi-natural pastures, restoration, policy, governance, land-use
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500424
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500424
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Nature conservation and land resources
Language:English
Deposited On:10 Aug 2022 07:53
Metadata Last Modified:11 Aug 2022 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics