Home About Browse Search
Svenska


Svederberg, William and Olsson, Rikard, 2022. Skogsbilvägens tillgänglighet och framkomlighet : en analys av beslutsunderlag för val av vägstandard för skogsbilvägar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

A well-functioning system of forest roads is important for enhancing accessibility to the forest and lowering costs for acquiring raw material. The construction of forest roads has been an important aspect of forestry since the mechanization in the second half of the 20th century and the procedure of constructing roads has varied over time. In 1983 the Swedish Forest Agency released their handbook “Principles of calculus for forest road planning1” which aimed to be a tool for anyone working with economical calculations in forest road projects.

The aim of this study was to evaluate certain parts of this handbook regarding changes in forestry since it was written and to suggest possible revisions.

Forest roads are categorized based on their standard. Road standard describes the accessibility and passability of a certain road. Passability describes what kind of vehicle that can use the road and what speed the road is suited for; this is also often referred to as geometric standard. Accessibility describes in what conditions the road can be used for transport which is mainly dependent on weather conditions.

The method for this project was to investigate the calculation models in the handbook combined with a literature study and an interview with relevant actors in the forest sector. The models have been reviewed to find out what different variables mean and what data they were based on. To analyze the actuality of the models, recent data has been applied on the models. The literature study and interview contributed by making it possible to weigh theoretical descriptions and recommendations to practical implementation and identify any differences between these.

The result of this study is shining a light on the differences between the theoretical and practical approaches to forest road planning. The study has also resulted in a modernized, more interactive, model for calculation turnover quantity. This new model could be used in further practical studies to validate if turnover quantity is an effective measure to use.

,

Ett välfungerande system med skogsbilvägar är viktigt för att öka åtkomsten till skogen och minska kostnader för drivning och annan skötsel. Att anlägga skogsbilvägar har varit en viktig del av skogens brukande sedan mekaniseringen tog fart och tillvägagångssättet har varierat med tiden. År
1983 släppte Skogsstyrelsen boken ”Kalkylteknik vid skoglig vägnätsplanering” för att användas som verktyg vid projektering av skogsbilvägar.

Syftet med det här arbetet har varit att granska handbokens beräkningar avseende val av geometrisk standard för att undersöka dess aktualitet i dagsläget och samtidigt utreda möjligheter till revidering av densamma.

Skogsbilvägar kategoriseras efter dess vägstandard. Vägstandard beskriver framkomlighet och tillgänglighet för en väg. Framkomlighet beskriver hur väl ett fordon kan färdas på vägen och därmed vilken färdhastighet som är lämplig, detta kallas ofta för geometrisk standard. Tillgänglighet beskriver under vilka förhållanden vägen är tillgänglig främst beroende av väderlek och årstid.

Studien genomfördes genom att undersöka kalkylhandbokens beräkningsmodeller. Modellerna har granskats för att klargöra vad olika delar i modellen består av samt vilka data de är framtagna från. Dessutom har modellerna testats genom att applicera aktuella data på samma modell för att utreda hur användbar modellen är i dagsläget. Genom litteraturstudie och intervju med representanter från skogsbranschen har praktik och teori kunnat vägas mot varandra och beskrivas i text.

Resultatet av studien är en kartläggning av teorin och delar av branschens förhållning till vägprojektering med fokus på vägstandard. Dessutom uppmärksammas behovsområden för vidare
forskning avseende val av vägstandard och väghållning i skogen. Studien har även resulterat i en uppdaterad, mer interaktiv, beräkningsmodell för övergångskvantitet. Beräkningsmodellen kan nyttjas vid eventuella vidare studier på ämnet vilket skulle vara nödvändigt för att prova modellen i praktik och validera begreppet övergångskvantitets plats i vägprojekteringen.

Main title:Skogsbilvägens tillgänglighet och framkomlighet
Subtitle:en analys av beslutsunderlag för val av vägstandard för skogsbilvägar
Authors:Svederberg, William and Olsson, Rikard
Supervisor:Edlund, Björn and Bergqvist, Mikael and Noreland, Daniel
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:18
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogsbilvägar, framkomlighet, tillgänglighet, transportkostnad, övergångskvantitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17477
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17477
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:20 Jan 2022 12:16
Metadata Last Modified:21 Jan 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics