Home About Browse Search
Svenska


Forssén, Olivia and Stridsman, Emma, 2022. “Det var en prestation i dagens nu. Det får man tycka!” : en jämförande studie av skogsarbetarkockornas arbete i två olika delar av Norrland. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

During the 1930’s, it was common for female forestry cooks to start cook and clean in the remote logging cabins. The forestry cooks improved the standard for the forest workers when they cooked healthy food and cleaned.

The overall aim of this study was to investigate the role of the forestry cooks had in forestry in the middle of the 20th century and how their work differed between two geographic regions: Tornedalen and Västernorrland/Jämtland. In the study we also wanted to analyze and get deeper understanding of how the forestry cooks experienced their time in the forest. We interviewed eleven women who have worked as forestry cooks during the 40’s and the 50’s, where five informants have worked in Tornedalen and six have worked in
Västernorrland/Jämtland.

By qualitative interviews with open questions, these women have told us about their time as cooks in the forest. As a background to forestry cooks, we read earlier literature about forestry cooks, moreover we did a literature study about our study areas.

The forestry cooks in Tornedalen and Västernorrland/Jämtland had similar working days when they cooked and cleaned in the forest cabins and planned their cooking and purchase. The greatest difference between the areas was that the cooks in Tornedalen prepared food from reindeer meat, used less fish and vegetables compared to Västernorrland/Jämtland. Another interesting difference was that the celebration of Shrove Tuesday was more common in Västernorrland/Jämtland. The forestry cooks did crucial work for the timber industry in northern Sweden during an important period of time. They improved the food, health and social standards in remote logging cabins and thus increased the productivity in forestry. All of our informants enjoyed their time as forestry cooks and many of them received a greater self-confidence after their work as forestry cooks.

,

Under 1930-talet var det vanligt att kockor började hjälpa till att laga mat och hushålla i skogsarbetarkojorna. Skogsarbetarkockorna förbättrade standarden för skogsarbetarna när de lagade bra mat och hushöll i skogskojorna.

Det övergripande syftet med studien var att lyfta fram hur kockornas roll i skogsbruket såg ut samt hur deras
arbete/arbetsförhållanden skiljde sig åt mellan två geografiska områden: Tornedalen och Västernorrland/Jämtland. I studien ville vi även lyfta fram och få en djupare förståelse för hur kockorna upplevde sin tid i skogen.

I denna studie har vi intervjuat elva kvinnor som har arbetat som skogsarbetarkockor under 40- och 50-talet, varav fem informanter har arbetat i Tornedalen och sex informanter har arbetat i norra Västernorrland/ nordöstra Jämtland. Genom kvalitativa intervjuer med öppna frågor, har kvinnor som arbetat som skogsarbetarkockor berättat om kockatiden i skogen. Vi har även studerat tidigare litteratur om kockor, samt gjort en litteraturstudie för att få en bra skogshistorisk beskrivning av respektive område.

Kockorna i Tornedalen och Västernorrland/Jämtland hade liknande arbetsdagar med matlagning, städning och planering av matlagning och inköp. Den största skillnaden mellan områdena var delar i matlagningen där kockorna i Tornedalen tillredde mat från ren, tillagade mindre andel grönsaker och fisk jämfört med Västernorrland/Jämtland. En annan intressant skillnad var att fettisdagen uppmärksammades mer i Västernorrland/Jämtland med fettisdagskams. Kockorna gjorde en stor insats för det norrländska skogsbruket. Alla våra informanter trivdes att arbeta som skogsarbetarkockor och många fick också större självförtroende genom arbetet.

Main title:“Det var en prestation i dagens nu. Det får man tycka!”
Subtitle:en jämförande studie av skogsarbetarkockornas arbete i två olika delar av Norrland
Authors:Forssén, Olivia and Stridsman, Emma
Supervisor:Östlund, Lars
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:10
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogshistoria, kocka, kvinnor i skogsbruk, Norrland, Norrbotten, Tornedalen, Västernorrland, Jämtland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17469
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17469
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:19 Jan 2022 07:19
Metadata Last Modified:20 Jan 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics