Home About Browse Search
Svenska


Bjelkered, Ella and Bäckman, Isak, 2022. Lönsamhet i småskalig kraftvärmeproduktion : alternativ användning av skogsbränsle. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics


Full text not available

Abstract

Med tanke på energipriser, miljö- och klimatpolitik samt förändringar i råvarupriser den senaste tiden har småskalig kraftvärme av olika varianter blivit alltmer intressanta. Småskalig kraftvärme och egenproducerad energi kan vara metoder som möjliggör att miljömål som Sverige och världen uppnås.

Syftet med denna studie är att beräkna lönsamheten för ett kraftvärmeverk samt belysa potentiella motiv för investering av ett kraftvärmeverk. Studien har gjorts som en fallstudie av ett specifikt kraftvärmeverk från LiPRO som heter HKW50 och drivs av skogsbränsle.

Resultatet och slutsatserna för studien var att LiPROs kraftvärmeverk kan vara lönsam om den drivs på rätt råvara och om el- och värmepriserna är tillräckligt höga. Högst lönsamhet visade sig vara om anläggningen drivs av flis från grot och näst bäst om den drivs av flis som köps färdigflisad. Att tillverka flis från rundvirke var beroende av högre energipriser för att vara lönsamma och kan bli aktuella om framför allt elpriserna stiger.

Intervjuerna som utfördes visade även att den ekonomiska aspekten inte var den enda faktorn som motiverade till en investering för att kunna producera egen energi, även om den var en av de viktigaste anledningarna. Det framgick att andra aspekter så som klimat- och miljöaspekter samt kontroll och säkerhet över produktionen även hade betydelse för motiveringen att investera.

,

In regard of energy prices, environmental and climate policies and recent changes in commodity prices, small-scale cogeneration of different variants has become increasingly interesting. Small-scale cogeneration and self-produced energy can be methods that enable achievement of environmental goals of Sweden and the world.

The purpose of this study is to calculate the profitability of a combined heat and power plant and to highlight potential motives for the investment of a combined heat and power plant. The study has been done as a case study of a specific combined heat and power plant from LiPRO called HKW50 and is powered by forest fuel.

The result and conclusions of the study were that LiPRO's combined heat and power plant can be profitable if it is run on the right raw material and if electricity and heat prices are high enough. The highest profitability turned out to be if the plant is powered by chips from logging residues and second best if it is driven by chips that are purchased. Producing wood chips from roundwood was dependent on higher energy prices to be profitable and may be relevant if energy prices increase.

The interviews conducted also showed that the economic aspect was not the only factor justifying an investment in order to produce its own energy, although it was one of the main reasons. It was found that other aspects such as climate and environmental aspects and control and safety over production also had an impact on the motivation to invest.

Main title:Lönsamhet i småskalig kraftvärmeproduktion
Subtitle:alternativ användning av skogsbränsle
Authors:Bjelkered, Ella and Bäckman, Isak
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:23
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:förnybar el, LiPRO, lönsamhet, skogsbränsle, småskalig elproduktion, småskalig kraftvärmeproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18394
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18394
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Renewable energy resources
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2022 07:22
Metadata Last Modified:19 Oct 2022 07:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics