Home About Browse Search
Svenska


Winell, Melinda, 2022. Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer? : en jämförande litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
954kB

Abstract

GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] har studerats för livscykelstadierna transport, förpackningar, transportmaterial samt EU-pallar utifrån två representativa system för en tunnelodling av Fragaria x ananassa i södra Europa respektive i Skåne. Studiens syfte är att utvärdera om lokalt odlade jordgubbar från Skåne är ett hållbart alternativ till Sveriges import av kulturer från södra Europa.
De förenta nationernas miljöprograms emissions gap report år 2019 och 2020 påvisar att växthusutsläppen har ökat trots aktiva åtgärder och effekter från Covid-19. Transportstadiet från importerade jordgubbar från Spanien står för en tredjedel av systemets totala GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] . Dessutom utgör dessa utsläppen 0,272 kg CO2eq/kg färska jordgubbar mer jämfört med transportstadiet från en tunnelodling i Skåne. Likaså förpackningsmaterialet är 0,103 kg CO2eq/kg färska jordgubbar högre från tunnelodlingen i Spanien jämfört med i Skåne. Skåne är i dagsläget det dominerande länet för jordgubbsodling till följd av det gynnsamma klimatet och tillgången på odlingsbar arrendemark. En tunnelodling i Skåne kan ge en utökad inhemsk skördeperiod från maj till och med oktober. De potentiella vinsterna i GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] från en tunnelodling i Skåne kan ge en reducering i GWP100 med en faktor av 4,4; baserat på utsläpp från livsstadierna transport, förpackningar, transportmaterial samt EU-pallar. Dock krävs vidare undersökning av övriga livsstadiers bidragande till GWP100 [kg CO2eq/kg färska jordgubbar] för båda av studiens system. Vid en ökad avkastning från den skånska tunnelodlingen har GWP100 potential att reduceras ytterligare.

,

GWP100 [kg CO2eq/kg fresh strawberries] has been analysed for the lifecycle stages transportation, packaging, transportation packaging and EU pallets for two representative systems of Fragaria x ananassa grown in polytunnels in south Europe versus Scani, Sweden. The aim of the study is to evaluate the sustainability of a polytunnel production of strawberries in Scani, as an alternative to Sweden’s imported cultures from southern Europe.
The United Nations Environmental Program’s emissions gap report from 2019 and 2020 both states that the greenhouse gas emissions have increased regardless of the actions taken and the effects of Covid-19. The transportation from the imported strawberries grown in polytunnels in Spain compose one third of the system’s total GWP100 [kg CO2eq/kg fresh strawberries]. These emissions further accumulate 0,272 kg CO2eq/kg fresh strawberries higher than that of the production in Scani. The packaging alike equals 0,103 kg CO2eq/kg fresh strawberries higher than that of the production in Scani. Scani is the leading county for strawberry production in Sweden due to the favourable climate and the abundance of arable lease land. A polytunnel production of strawberries in Scani gives an extended harvest period from March throughout October. The potential reductions in GWP100 [kg CO2eq/kg fresh strawberries] from this system could decrease the total GWP100 from the imported Spanish strawberries by a factor of 4.4, based on the emissions from the stages of transportation, packaging, transportation packaging and EU pallets. However, further research of the emissions (GWP100; [kg CO2eq/kg fresh strawberries]) from the remaining lifecycle stages of these two production systems is required. An increase in the yield from the polytunnel in Scani would decrease the GWP100 furthermore.

Main title:Skånsk tunnelodling av Fragaria x ananassa: ett hållbart alternativ till importerade kulturer?
Subtitle:en jämförande litteraturstudie
Authors:Winell, Melinda
Supervisor:Prade, Thomas
Examiner:Tufvesson, Linda
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Jordgubbar, koldioxidutsläpp, växthusutsläpp, GWP100, LCA, transport, förpackingar, EU-pallar, höga tunnlar, polytunnel, skördemängd, avkastning, södra Europa, Spanien, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17486
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17486
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:27 Jan 2022 09:50
Metadata Last Modified:28 Jan 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics