Home About Browse Search
Svenska


Olofsson Laasonen, Emma, 2022. Methane mitigating feed additives in future dairy production : consumer and producer attitudes and potential effects on dairy products. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Enteric methane emitted from ruminant metabolism is the most prominent greenhouse gas produced in livestock production. Mitigation strategies in the form of different types of methane reducing feed additives are approaching the market in near future. The effects of implementing the feed additives into the dairy sector was evaluated in this study. The chemical synthesized compound 3-Nitrooxypropanol and the algae Asparagopsis taxiformis are the most prominent methane reducing feed additives with the potential of reducing enteric methane production up to 30% without reducing milk yield or nutrient utilization. Effects on volatile fatty acids, protein profile, and fatty acid composition observed encourage further studies on milk quality to ensure that dairy products are not affected. The concentration of different fatty acids and protein shifted, while the total concentration of fat and protein in the milk was unaffected. Compounds deriving from methane mitigating additives in the form of bromoform and nitrites have known health concerns in larger quantities. Accumulation and excretion of these compounds is an area of research needed to ensure a safe long-term usage. The possibility of economic foundation, and survey results showing optimism amongst both consumers and producers support further studies for implementation of methane reducing feed additives into the dairy production.

,

Metan som bildas och släpps ut från idisslarens metabolism är den mest framträdande växthusgasen som produceras i nötkreaturproduktion. En ny strategi för att minska metanutsläpp är i form av metanreducerande fodertillsatser som i olika form närmar sig marknaden inom en snar framtid. Effekterna av att införa fodertillsatserna i mejerisektorn utvärderades i denna studie. Den kemiskt syntetiserade föreningen 3-Nitrooxipropanol och algen Asparagopsis taxiformis är de mest framträdande metanreducerande fodertillskotten med potential att minska metanproduktion med upp till 30 % utan att minska mjölkutbytet eller näringsutnyttjandet. Effekter på flyktiga fettsyror, proteinprofil och fettsyrasammansättning har observerats och uppmuntrar ytterligare studier på mjölkkvalitet för att säkerställa att mejeriproduktionen inte påverkas. Koncentrationen av olika fettsyror och protein skiftade, medan den totala koncentrationen av fett och protein i mjölken var opåverkad. Föreningar som härrör från metanreducerande tillsatser i form av bromoform och nitriter har kända hälsoproblem i större mängder. Ackumulering och utsöndring av dessa föreningar är ett fortsatt forskningsområde som behövs för att säkerställa en säker långtidsanvändning. Möjligheten till ekonomiskt stöd för dessa tillskott samt enkätresultat som visar optimism bland både konsumenter och producenter stödjer ytterligare studier för införande av metanreducerande tillsatser i mejeriproduktionen.

Main title:Methane mitigating feed additives in future dairy production
Subtitle:consumer and producer attitudes and potential effects on dairy products
Authors:Olofsson Laasonen, Emma
Supervisor:Lundh, Åse
Examiner:Johansson, Monika and Karlsson, Maria and Thuillier, Victoria
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:54
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Enteric methane, mitigating strategies, rumen metabolism, 3-Nitrooxypropanol, Asparagopsis taxiformis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18217
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18217
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:29 Aug 2022 12:44
Metadata Last Modified:30 Aug 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics