Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Elin, 2022. The impact of production system on animal welfare of cattle prior to slaughter : from loading on-farm to stunning at the slaughterhouse. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The slaughter process, from loading the animals on the transport on-farm until stunning at the slaughterhouse, makes our production animals exposed to stressful situations and unknown environments. Animal welfare prior to slaughter has been questioned for several years and science behind how animal welfare is affected is lacking. The aims of this master thesis were to develop and evaluate protocols for animal welfare assessment of cattle prior to slaughter and map variation in animal welfare indicators within and between different production systems, namely KRAV-certified and conventional production systems for cattle. Animal based indicators were observed at loading on-farm, unloading at the slaughterhouse, during lairage at the slaughterhouse and at driving to the stunning box. Both behaviour of the animal and the interaction between the stock person and the animal were observed. Loading time, transport time, unloading time, lairage time and time for driving animals to the stunning box were recorded as well as animal welfare indicators. The farms included in the study were one KRAV-certified beef farm, one conventional beef farm, and one KRAV-certified dairy farm. Semi structure interviews with farmers, transporters and slaughter personnel were performed during the study to assess their opinion of animal welfare prior to slaughter. After performed observation and evaluation of this animal welfare protocols it is suggested to include fewer categories of animal behaviours and human-animal interactions for the protocols to be easier to use with direct observations. The human-animal interactions like e.g., slapping and beating should be defined in different ways to assess the impact on the animal welfare. Observations at individual level could make the results more valuable. The observation position and the identification of the individual observed should be determined before the observation starts. Based on the results from this study, there are indications of variations in animal behaviours and human-animal interactions between animal categories and production systems of cattle. In the current study, KRAV-certified beef production had the lowest stress-related behaviours at loading and shortest loading time when compared with conventional beef production and KRAV-certified dairy production. The highest count of stress-related behaviours per animal in all production systems was during driving to stunning. The observations in lairage at the slaughterhouse indicated that the animals could not rest and recover during the time at the slaughterhouse.

,

Slaktprocessen, från lastning av djuren på slakttransporten på gården till bedövning på slakteriet, gör att våra produktionsdjur utsätts för stressiga situationer och en okänd miljö. Djurvälfärden i samband med slakt har ifrågasatts i flera år och forskning bakom hur djurvälfärden påverkas är begränsad. Syftet med detta examensarbete var att utveckla och utvärdera protokoll för djurvälfärd av nötkreatur i samband med slakt och kartlägga variation i djurvälfärdsindikatorer inom och mellan olika produktionssystem, med fokus på KRAV-certifierade och konventionella produktionssystem för nötkreatur. Djurbaserade indikatorer utfördes med direkta observationer vid lastning på gården, avlastning på slakteriet, under inhysningen på slakteriet och vid drivning till bedövningsboxen. Både djurets beteende och interaktionen mellan människa och djur registrerades. Lastningstid, transporttid, avlastningstid, inhysningstid och tid för drivning av djur till bedövningsboxen registrerades som djurvälfärdsindikatorer. De gårdar som ingick i studien var en KRAV-certifierad nötköttsgård, en konventionell nötköttsgård och en KRAV-certifierad mjölkgård. Semistrukturintervjuer med lantbrukare, transportörer och slaktpersonal gjordes under studien för att bedöma deras uppfattning av djurvälfärd innan slakt. Efter utförd observation och utvärdering av dessa djurvälfärdsprotokoll dras slutsatsen att om direkta observationer ska vara praktiskt användbara krävs färre kategorier av beteenden och interaktioner, det ska vara lätt att använda och inte ta för mycket tid. Interaktioner mellan människa och djur som att ”slå” och ”slå med redskap” bör definieras på olika sätt för att bedöma effekten på djurvälfärden. Observationspositionen och identifieringen av den observerade individen bör fastställas före observationstillfället, för att det ska vara möjligt att utföra observationer på individnivå. Det kan finnas variationer i djurbeteenden och interaktioner mellan människa och djur inom djurkategorier och produktionssystem för nötkreatur. Denna studie visar att KRAV-certifierad nötköttsproduktion hade lägst antal stressrelaterade beteenden vid lastning och kortast lastningstid vid jämförelse med konventionell nötköttsproduktion och KRAV-certifierad mjölkproduktion. Det högsta antalet stressrelaterade beteenden per djur i alla produktionssystem var under drivning till bedövningsbox. Observationerna under inhysningen på slakteriet tydde på att djuren inte hade möjlighet att vila och återhämta sig under tiden på slakteriet.

Main title:The impact of production system on animal welfare of cattle prior to slaughter
Subtitle:from loading on-farm to stunning at the slaughterhouse
Authors:Johansson, Elin
Supervisor:Jerlström, Josefine and Wallenbeck, Anna and Nyman, Matilda
Examiner:Wallgren, Torun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:Animal Behaviour, Human-animal interaction, Protocol, Direct observations, Loading, Transport, Unloading, Driving race, Conventional, KRAV-certified
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18007
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18007
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:English
Deposited On:11 Jul 2022 08:54
Metadata Last Modified:12 Jul 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics