Home About Browse Search
Svenska


Stjernström, Moa, 2022. Är skogen fruktan värd? : hur tre litterära verk har influerat vår syn på skog och natur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
932kB

Abstract

Syftet med denna vetenskapliga uppsats är att belysa hur skog och natur har skildrats som skrämmande i litteraturen för att avgöra hur trygghetsskapande faktorer kan användas för att motverka upplevd rädsla på gestaltade platser. En kvalitativ litteraturstudie genomfördes där jag har studerat tre litterära barn- och ungdomsverk utifrån de rekommenderade metoderna i boken Att göra systematiska litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2008). Resultatet visade att en typiskt “läskig skog” ofta beskrivs som mörk, tät, fylld med farliga väsen och lätt att gå vilse i samt att vindens sus påverkar trygghetsfaktorn på olika sätt. Diskussionen visade att de flesta av de typiska drag jag identifierade går att motverka med hjälp av vanliga trygghetsskapande faktorer men att sambandet mellan ljud respektive tystnad i naturen och upplevd trygghet bör undersökas vidare.

,

The purpose of this scientific article is to shed light on how forest and nature have been portrayed as frightening throughout literature to determine how security-creating factors can be used to counteract perceived fear in designed places. A qualitative literature study was conducted where I studied three literary works for children and young people based on the recommended methods in the book Att göra systematiska litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2008). The results showed that a typical “scary forest” is often described as dark, dense, filled with dangerous creatures and easy to get lost in, and that the whistling of the wind affects the safety factor in various ways. The discussion showed that most of the typical features I identified can be counteracted with the help of common security-creating factors, but that the connection between sound and silence in nature and perceived security should be investigated further.

Main title:Är skogen fruktan värd?
Subtitle:hur tre litterära verk har influerat vår syn på skog och natur
Authors:Stjernström, Moa
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Rädsla, skog, natur, trygghet, gestaltning, litteratur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500502
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500502
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Nov 2022 11:21
Metadata Last Modified:04 Nov 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics