Home About Browse Search
Svenska


Bergevi, Fanny, 2022. Kartläggning av allergisk dermatit hos Försvarsmaktens tyska schäferhundar : analys av tidiga hudbedömningar ur ett avelsperspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img] PDF
2MB

Abstract

The German Shepherd dog breed is overrepresented among immune-related and skin-related
diseases, where atopic dermatitis is one of the most common diseases. Since 2010, the Swedish
Armed Forces (FM) has collected skin assessments according to a four-graded scale (0–3), when
the dogs are approximately 15 months old, aiming to decrease skin-related problems such as allergic
dermatitis. A questionnaire was performed in 2017 with the target group of dog handlers, trainers,
and dog owners of FM dogs over two years old. One of the questions in the questionnaire was
specifically targeting skin problems, which in this study became a measure of skin status for the
adult dog. There was a significant positive correlation (rho=0,38) between early and adult skin
status. Another important result in this study was an estimate of the heritability for allergic
dermatitis, which turned out to be between 0.17 and 0.26. Different possible environmental factors
were studied, and it was shown that birth season can be linked to the development of the disease and
that the risk is higher for dogs born in autumn/winter. The compilation of the proportion of skin
assessments made during the period 2010-2021 showed that skin assessment 0, indicating healthy
skin, in general has increased, while skin assessment 2, connected to recurrent itching/skin problems,
has had a slightly downward trend. The results indicate that genetic progress in decreasing allergic
dermatitis is possible by including the early skin assessments at FM’s selection, preferably as
breeding values for skin status, which is important since breeding females selected at the age of 15
months.

,

Rasen tysk schäferhund har visat sig vara överrepresenterad för immunrelaterade sjukdomar och
hudrelaterade sjukdomstillstånd där en av de vanligaste diagnoserna är atopisk dermatit.
Försvarsmakten (FM) har sedan 2010 använt sig av tidiga hudstatusbedömningar enligt en fyrgradig
skala (0–3). Den tidiga bedömningen görs vid 15 månaders ålder och målsättningen är att minska
hudrelaterade problem såsom allergisk dermatit. En enkätundersökning genomfördes år 2017 för
målgruppen hundförare, dressörer och hundägare av FM hundar som var över 2 år gamla. En av
frågorna i enkäten var specifikt kopplad till hudproblem, vilket i den här studien blev ett mått för
hudstatus hos den vuxna hunden. Studiens syfte var att validera de tidiga hudbedömningarna från
FM genom att studera korrelationen mellan hudstatus hos den unga hunden och hudstatus hos den
vuxna hunden. Resultatet visade ett signifikant positivt samband (rho=0,38). Ett annat viktigt
resultat i den här studien var skattning av arvbarheten för allergisk dermatit som visade sig ligga
mellan 0,17 och 0,26. Olika möjliga miljöfaktorer studerades och det visade sig att födelseårstid kan
kopplas till sjukdomsutvecklingen av allergisk dermatit, där risken är högre för hundar födda på
hösten/vintern. Sammanställningen över andelen hudbedömningar gjorda under tidsperioden 2010–
2021, visade att hudbedömning 0 som kopplas till frisk hud haft en generell ökning medan
hudbedömning 2 som kopplas till återkommande klåda/hudproblem haft en något nedåtgående
trend. Resultaten indikerar att ett avelsframsteg för att minska allergisk dermatit är möjligt att nå
genom att inkludera de tidiga hudstatusbedömningarna vid selektionsurval hos FM, helst tillsammas
med avelsvärden för hudstatus, vilket är viktigt då avelstikar väljs ut vid cirka 15 månaders ålder.

Main title:Kartläggning av allergisk dermatit hos Försvarsmaktens tyska schäferhundar
Subtitle:analys av tidiga hudbedömningar ur ett avelsperspektiv
Authors:Bergevi, Fanny
Supervisor:Strandberg, Erling and Arvelius, Per and Edblad, Anna
Examiner:Nilsson, Katja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM006 Animal Science - Master's Programme
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:hund, tysk schäferhund, atopisk dermatit, genetiska riskfaktorer, arvbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17774
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17774
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:30 May 2022 07:36
Metadata Last Modified:31 May 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics