Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Moa and Sinclair, Alexandra, 2022. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

I Sverige sker en förtätning av städer vilket gör att urbana bostadsnära gröna utemiljöer minskar. Forskning visar att bostadsnära gröna utemiljöer behövs för att gynna invånarnas hälsa vilket ger ett socialt hållbart samhälle. Syftet är att analysera urbana utemiljöer för att bidra till ökad kunskap om hur utemiljöer med återhämtande egenskaper kan bidra till en social hållbar stadsutveckling. Studien baseras på analysverktyget Quality Evaluation Tool (QET) för att synliggöra hälsofrämjande miljökvaliteter. En landskapsanalys utfördes i det hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Utifrån QET uppfyller analysområdet många kriterier för konceptet Bekväm design men där finns brister framförallt inom trygghet och säkerhet samt olika möjligheter i olika väder. Inom QETs koncept Stimulerande design anses tre miljökvaliteter saknas inom området; avskilt och skyddat, vildhet och natur samt känsla av rymd, kvaliteter som är särskilt hälsofrämjande vid stort behov av återhämtning. Små ytor och få omgärdade platser gör att omgivningen påverkar utemiljöerna. Sammantaget bidrar resultatet med att tydliggöra vikten av att det krävs en kunskapsdrivande och medveten planering och gestaltning för att möjliggöra en variation av platser för återhämtning i urbana miljöer.

,

The current densification of Swedish cities has resulted in a loss of green outdoor environments in residential areas. Research shows that urban green outdoor environments are crucial to enhance the health of inhabitants which in turn results in a socially sustainable society. The purpose of this study is to analyze how urban green outdoor environments with recuperative qualities can contribute to a socially sustainable society. This study is based on Quality Evaluation Tool (QET) and used for an analysis of the presence of health-promoting environmental qualities in a newly bulit residential area with a sustainable profile, Norra Djurgårdsstaden. The result shows that the area meets much of the criteria in QET Comfortable design but has deficiencies in the health-promoting qualities safety and security and different options in different kinds of weather. Three of the health-promoting qualities are absent; access to nature and surrounding life, refuge, wild nature and space. The analysis shows that the surroundings have a big impact on the prominence of the health-promoting qualities. The surroundings affect the area because of its small spaces and the absence of enclosed places. The results help to clarify the importance of requiring knowledge-driven and conscious planning and design to enable a variety of places for recuperative in urban environments.

Main title:Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling
Subtitle:en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer
Authors:Carlsson, Moa and Sinclair, Alexandra
Supervisor:Nordh, Helena
Examiner:Leposa, Neva and Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Urbana utemiljöer, hållbar stadsutveckling, evidensbaserad design, återhämtning, Quality Evaluation Tool
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500372
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500372
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2022 07:30
Metadata Last Modified:23 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics