Home About Browse Search
Svenska


Ramberg, Elsa, 2022. Compositional analysis of the Andean fruit Pouteria Lucuma : a comparison of different physical forms (powder, frozen pulp and fresh pulp). Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Lucuma (Pouteria Lucuma), an ancient fruit from the Andes, is now increasing in popularity in the global West due to the characteristic flavour and nutritional composition (e.g. high in fibres and phenolic compounds). The shelf life of the fresh fruit is short, therefore it is mainly used as frozen pulp or powder. The company Aventure AB’s cooperation with the Bolivian organisation called Swebol biotech aims to develop food products that will promote Bolivian innovation, production, and public health. However, there is a lack of knowledge in the difference in composition and properties between different forms (powder, frozen pulp or fresh pulp) of lucuma. The aim of this thesis was to compare and analyse different forms of lucuma from different producers, as a part of the Aventure-Swebol project.
Three different powders, frozen pulp and fresh pulp were used. Dry matter content, energy content, pH, viscosity, colour, total phenolic compounds (TPC), antioxidant capacity (AC) and Sucrose, D-fructose and D-glucose were analysed. Sensory tests were performed to evaluate sweetness and define sensory characteristics of lucuma. The results showed that dry matter content, energy content, pH and colour was differentiating the most between the powders compared to the frozen and fresh samples. The highest and lowest TPC and AC value was seen in fresh pulp and in frozen pulp respectively. The content of D-glucose was the highest, followed by D-fructose and sucrose in descending order in most samples. The conclusion is that the composition of lucuma varies in the different forms analysed. The reason could be processing technique, variety and biotype, and grade of maturity. More scientific studies are needed to be able to decide what form is most suitable for further product development including health, sensory, technical and sustainability aspects.

,

Lucuma (Pouteria Lucuma) är en uråldrig frukt från Anderna som på grund av sin karakteristiska smak och näringsinnehåll (t.ex. mycket fibrer och fenolföreningar) just nu ökar i popularitet i västvärlden. Hållbarheten hos den färska frukten är kort, vilket gör att den främst används i fryst form eller i pulverform. Företaget Aventure AB håller på att tillsammans den bolivianska organisationen Swebol biotech utveckla en lucumabaserad produkt som ska främja boliviansk innovation, produktion och folkhälsa. Det saknas dock kunskap om vilken form av lucuma (pulver, fryst eller färsk) som lämpar sig bäst. Syftet med detta examensarbete var att jämföra och analysera olika former av lucuma från olika producenter, som en del av Aventure-Swebol-projektet.
Tre olika pulver, fryst frukt och färsk frukt användes. Torrsubstans, energiinnehåll, pH, viskositet, färg, totala fenolföreningar (TPC), antioxidantkapacitet (AC) samt sackaros, D-fruktos och D-glukos analyserades. Sensoriska tester utfördes för att utvärdera sötma och definiera karaktärsdrag hos lucuma. Resultaten visade att torrsubstanshalt, energiinnehåll, pH och färg främst varierade mellan pulvren, jämfört med de frysta och färska proverna. Det högsta och lägsta TPC- och AC-värdet sågs i färsk frukt respektive i fryst frukt. Halten av D-glukos var högst, följt av D-fruktos och sackaros i fallande ordning i de flesta proverna. Slutsatsen blev att sammansättningen av lucuma varierar i de olika former som analyserades. Orsaken kan vara processteknik, sort och biotyp samt mognadsgrad av frukten. Fler studier behövs för att kunna bestämma vilken form som bäst lämpar sig för vidare produktutveckling med hänsyn till hälso-, sensorik och hållbarhetsaspekter.

Main title:Compositional analysis of the Andean fruit Pouteria Lucuma
Subtitle:a comparison of different physical forms (powder, frozen pulp and fresh pulp)
Authors:Ramberg, Elsa
Supervisor:Basu, Santanu
Examiner:Andersson, Roger
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:57
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Pouteria Lucuma, Powder, frozen pulp, fresh pulp, Total phenolic compounds, Antioxidant capacity, D-glucose, D-fructose and Sucrose.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18267
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18267
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:05 Sep 2022 06:25
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics