Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Ylva, 2022. Scent traps and trap crops for broad bean weevil (Bruchus rufimanus) control. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Bönsmyg (Bruchus rufimanus) är en skadeinsekt vars larv orsakar skada i åkerböna (Vicia faba minor L), vilket reducerar bönornas kvalitet och kommersiella värde. Detta projekts syfte var att testa och utvärdera doftfällor i kombination med fångstgrödor som en biologisk kontroll mot bönsmyg. Två olika dofter användes, en med baljdoft och en med blomdoft, framställda för att locka till sig bönsmyg. Dofterna bestod av kemiska substanser kallade kairomoner som naturligt emitteras av åkerbönor och påverkar bönsmygens livscykel. Blandningen med baljdoft antogs främst attrahera honor och blandningen med blomdoft antogs främst attrahera hanar. Fångstgrödan var en tidigt blommande åkerbönssort vid namn Sampo. I studien användes fem fältpar i Östergötland, Sverige, bestående av ett behandlat fält med en 12m Sampo-remsa kombinerat med doftfällor, och ett kontrollfält. Resultaten visade att doftfällor i kombination med en fångstgröda har potential att minska bönsmygens bönskada i fältkanten (17-21m inne i fältet) och fältets mitt (42-46m inne i fältet). Resultaten visade dock att antalet ägg per balja endast har potential att minskas i fältkanten, inte i fältets mitt. Densiteten av vuxna bönsmygar verkar inte påverkas av avståndet till potentiella övervintringsplatser (skog och tidigare åkerbönsfält) och de verkar inte ha en specifik inflygningsriktning. Resultaten var inte tillräckliga för att avgöra om bönsmygshanar och -honor har en viss preferens för en av de två dofterna.

,

Broad bean weevil (Bruchus rufimanus) is an insect pest whose larva cause damage in faba bean (Vicia faba minor L), reducing bean quality and commercial value. This project aimed to test and evaluate scent traps in combination with trap crops for broad bean weevil control. Two different scents were used, one with faba bean pod scent and one with flower scent, synthesised to attract broad bean weevils. The scents consisted of chemical compounds called kairomones, which are naturally emitted from faba beans and affect the life cycle of the broad bean weevil. The attractant with pod scent was assumed to predominantly attract broad bean weevil females and the attractant with flower scent was assumed to predominantly attract males. The trap crop was an early flowering faba bean cultivar named Sampo. Five field pairs in Östergötland, Sweden each consisting of one treated field with a 12m Sampo strip combined with scent traps, and one control field were used. Results showed that scent traps combined with a trap crop has potential to reduce bean damage in field edges (17-21m inside the field) and field center (42-46m inside the field). However, results show that eggs per pod only have potential to be reduced in field edges not in field center. Broad bean weevil adult densities do not seem to be affected by the distance to overwintering sites (forests and previously grown faba bean fields) and they do not seem to have a certain inflight direction. Results were not enough to determine if males and females show a certain preference to one of the two scents.

Main title:Scent traps and trap crops for broad bean weevil (Bruchus rufimanus) control
Authors:Johansson, Ylva
Supervisor:Lundin, Ola and Raderschall, Chloë
Examiner:Larsson, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:faba bean, Vicia faba minor, semiochemicals, kairomones
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17521
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17521
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Animal ecology
Language:English
Deposited On:21 Feb 2022 12:21
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics