Home About Browse Search
Svenska


Vincze, Xenia, 2022. Smitta av BKD mellan och inom odlad och vild fisk. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
554kB

Abstract

Bakteriell njurinflammation, BKD, är en sjukdom som ger upphov till förluster inom vattenbruksbranschen. Sjukdomen orsakas av bakterien Renibacterium salmoninarum där den mest karakteristiska symptomen är nedsatt immunförsvar samt förändringar i vävnader, främst njurarna. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa befintlig information kring smittvägar samt påverkan på vild och odlad fisk av sjukdomen. BKD förekommer främst hos laxartade fiskar (Salmonaidae) men även andra arter har visat sig utgöra potentiella reservoarer för bakterien, vilket kan bidra till nya och fler smittvägar än vad man tidigare trott. Sjukdomen smittar såväl horisontellt som vertikalt där mänsklig aktivitet är en viktig bidragande faktor till den horisontella smittvägen. Olika miljöfaktorer har visat sig påverka smittspridningen. Även fast bakterien muterar långsamt är den svårdiagnostiserad och det finns i dagsläget inte något effektivt vaccin mot sjukdomen. Renibacterium s. överlever en viss tid i sediment och kan spridas via vatten. Beroende på om infekterade fiskar utsöndrar bakterier motsvarande den minsta infektionsdosen som krävs för utveckling av sjukdom finns det möjlighet till spridning hos och mellan odlade och vilda bestånd. Dödlighet kan uppstå till följd av insjuknande men även av sekundära faktorer såsom stress och predation. Forskning visar även att vattentemperaturen har betydelse vid utveckling av sjukdom. Denna litteraturstudie visar att det finns utrymme för vidare forskning gällande påverkan på främst vild men även odlad fisk och potentiella smittvägar som kan ha en betydande roll för olika näringsvävar samt sjukdomsekologi.

,

Bacterial kidney disease, BKD, is a disease that causes losses for the aquaculture industry. The disease is caused by the bacterium Renibacterium salmoninarum, where the most characteristic symptom is a weakened immune system and the bacterium causes changes in tissues, mainly the kidney. The purpose of this literature study is to compile existing information on transmission routes and the impact of the disease in wild and farmed fish. BKD occurs mainly in salmonids (Salmonidae), but other species are potential reservoirs of the bacterium and can contribute to new transmission routes than previously considered. The disease is transmitted horizontally and vertically, where human activity is an important contributing factor to the horizontal transmission route. Various environmental factors have been shown to affect the spread of infection. Even though the bacterium mutates slowly, it is difficult to diagnose and there is currently no efficient vaccine against the disease. Renibacterium s. survives during a limited time periods in sediments and can also spread via water. Depending on whether infected fish shed bacteria corresponding to the minimum infectious dose required for the development of the disease, there is a possibility of spreading between and within farmed and wild populations. Mortality may occur as a result of infection, but illness can also be associated with secondary factors such as increased stress and vulnerability for predation. Research has also shown that water temperature is important in the development of disease. This literature study shows that there is room for further research regarding the impact on mainly wild but also farmed fish and potential routes of infection that may have a role in the food web and disease ecology.

Main title:Smitta av BKD mellan och inom odlad och vild fisk
Authors:Vincze, Xenia
Supervisor:Carlberg, Hanna
Examiner:Kiessling, Anders
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:BKD, bakteriell njurinflammation, Renibacterium salmoninarum, horisontell överföring, vertikal överföring, påverkan, vild och odlad fisk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18248
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18248
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Fisheries production
Language:Swedish
Deposited On:02 Sep 2022 06:47
Metadata Last Modified:03 Sep 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics