Home About Browse Search
Svenska


Nivala, Emma and Ryberg, Jennie, 2022. Hälsofrämjande kvaliteters uttryck i relation till utevistelser på vintern : en studie av Väddö Hälsoträdgård i Norrtälje kommun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Hälsoeffekterna av utevistelser har fått allt större betydelse i forskningen de senaste årtiondena, vilket lett till ett ökat intresse för att anlägga hälsoträdgårdar där både aktiva och passiva aktiviteter erbjuds i syfte att stötta personer i rehabiliteringsprocessen. Syftet med arbetet är att undersöka hur teoretiska utgångspunkter om hälsofrämjande gestaltning kommit till uttryck i en hälsoträdgård för att bidra till ökad kunskap om hälsofrämjande design och dess betydelse för utevistelser på vintern. Som representation för teoretiska utgångspunkter baseras studien på Perceived Sensory Dimensions (PSD). De åtta hälsofrämjande miljökvaliteterna i PSD undersöks i relation till användningen på vintern i Väddö Hälsoträdgård genom en platsanalys samt intervju med en verksam i trädgården. Resultatet visar att främst fyra kvaliteter framträder: kultiverad, diversifierad, öppen och social. De övriga fyra kvaliteterna naturlig, sammanhållen, skyddad och rofylld framträder marginellt eller inte alls. Kvaliteternas framträdande påverkar till viss del även trädgårdens undermåliga användning på vintern genom avsaknaden på skyddade och rofyllda platser, samt naturlig vegetation. Därutöver verkar PSD ge utrymme för olika tolkningar och sakna riktlinjer för hur teorin ska förverkligas i praktiken. Sammanfattningsvis bör de teoretiska utgångspunkterna i PSD tydliggöras för att bidra till ökad tillgänglighet av hälsofrämjande miljöer och aktiviteter, som ett steg i att uppnå ett mer hållbart samhälle och realisera regeringens folkhälsomål och FN:s hållbarhetsmål.

,

The health effects of spending time in natural surroundings have become increasingly important in research in recent decades, which has led to an increased interest in establishing health gardens where both active and passive activities are offered to support people in the rehabilitation process. The purpose of the study is to investigate how the theory about health-promoting design is expressed in a health garden to contribute to increased knowledge about health-promoting design and its significance for spending time in natural surroundings during the winter. As a representation of theoretical aspects, the study is based on Perceived Sensory Dimensions (PSD). The eight health-promoting qualities in PSD are examined in relation to the use of Väddö Hälsoträdgård during winter through a site analysis and an interview with a person working in the garden. The result shows that mainly four qualities appear: cultural, diverse, open and social. The remaining four qualities natural, cohesive, shelter and serene appear marginal or not at all. The appearance of the qualities also affects to some extent the substandard use of the garden in winter through the lack of sheltered and serene places, as well as natural vegetation. In addition, PSD seems to allow different interpretations and lack guidelines for how the theory should be implemented in practice. In conclusion, the theory of PSD should be clarified to contribute to increased accessibility of health-promoting environments and activities, as a step towards achieving a sustainable society and implement the government´s public health goals and the UN´s sustainability goals.

Main title:Hälsofrämjande kvaliteters uttryck i relation till utevistelser på vintern
Subtitle:en studie av Väddö Hälsoträdgård i Norrtälje kommun
Authors:Nivala, Emma and Ryberg, Jennie
Supervisor:Nordh, Helena
Examiner:Leposa, Neva and Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:EBD (evidensbaserad design), hälsofrämjande design, hälsofrämjande miljökvaliteter, hälsoträdgård, miljöpsykologi, PSD (Perceived Sensory Dimensions), vinter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500365
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500365
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Jun 2022 10:36
Metadata Last Modified:14 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics