Home About Browse Search
Svenska


Ek, Anna, 2022. Mer än ett minne från svunna tider : en analys av häradsallmänningarnas institutionella utveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
584kB

Abstract

Häradsallmänningar är en av många svenska typer av allmänningar men är fortfarande i stort sett outforskade. Denna studie undersöker utvecklingen av häradsallmänningar, och studerar vilka olika roller de innehaft, betydelser de tillmäts och vilka anspråk som gjorts på häradsallmänningarnas resurser under deras 1000-åriga historia. För att möjliggöra detta har historiska beskrivningar och material undersökts genom en litteraturstudie, vilket kombinerats med en fallstudie på Hammarkinds häradsallmänning. Med utgångspunkt i kritisk institutionell teori, visar studiens resultat hur häradsallmänningar har påverkats av samhällsutvecklingen i stort och visar hur deras roller och betydelser har gått från att vara en viktig ekonomisk resurs till en betydelsefull social resurs som kunskapsförmedlare och bärare av historia för dess delägare. Kunskapsutveckling, den pågående historiebeskrivningen och anknytning till lokalsamhället har varit en pågående process för delägarna sedan staten lämnade över ansvaret till allmänningarnas delägare. Studien visar att häradsallmänningarna är mer än ett minne från svunna tider, de är ett exempel på hur gemensam förvaltning kan överbrygga så väl motsättningar som otaliga generationer.

,

District commons is one out of many common systems in Sweden but is still largely unexplored. This study will therefore examine the development of district commons, by looking at the different roles they have played, their meanings and the claims that have been laid on them during their 1000-year history. The method of collecting empirical material used is a literary study of historical documents and a case study of the district common Hammarkind. Through the lens of critical institutional theory, the result shows how district commons have evolved in relation to development of the Swedish state and how their roles and meanings have changed from being an important economic resource to an important social resource as knowledge provider and active use of history for its co-owners. Knowledge development, the ongoing description of history and connection with the area have been an ongoing process for the co-owners since the state handed over the reins. This study shows that the district commons are not just a memory from a bygone era, they are an example of how common administration can bridge conflicts as well as countless generations.

Main title:Mer än ett minne från svunna tider
Subtitle:en analys av häradsallmänningarnas institutionella utveckling
Authors:Ek, Anna
Supervisor:Sandström, Emil
Examiner:Kuns, Brian
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:häradsallmänning, allmänning, institution, kritisk institutionell teori
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500414
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500414
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Geography
History
Language:Swedish
Deposited On:13 Jul 2022 10:48
Metadata Last Modified:14 Jul 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics