Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Linnea and Lagneteg, Madeleine, 2022. Användande av sedering vid tandåtgärder på hund och katt på svenska veterinärkliniker. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
813kB

Abstract

Det har visat sig vara vanligt att tandåtgärder på hund och katt utförs under endast sedering. I
dagsläget finns det begränsat med vetenskapliga studier som utvärderar tandåtgärder under sedering
på hund och katt. Däremot finns det internationella och nationella riktlinjer som säger att
tandåtgärder ska utföras i allmän anestesi.
I denna studie intervjuades personal från tolv olika veterinärkliniker. Syftet var att undersöka
vilka tandåtgärder som veterinärkliniker i Sverige väljer att utföra under sedering, orsakerna till
deras val, samt upplevda för- och nackdelar med dessa.
Intervjuerna visade på en stor variation i svaren och att klinikerna har olika kriterier för när de
väljer att utföra tandåtgärder under endast sedering. Främst är det tandrengöringar som utförs under
sedering men vissa respondenter nämner även extraktioner.
De för- och nackdelar som lyfts av respondenterna har visat sig inte alltid vara vetenskapligt
grundade. Det framkom även i studien att många kliniker som använder sig av narkos väljer att inte
intubera patienterna. Orsaken att de väljer att inte intubera varierar mellan respondenterna. Detta
trots att riktlinjerna fastslår att djuret ska vara i narkos, intuberat och kopplat till ett slutet system
under tandåtgärd för att förebygga komplikationer.
Även om riktlinjerna endast är rekommendationer bör de följas. Djurhälsopersonal ska arbeta
enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och tandåtgärder under endast sedering bör endast vara ett
alternativ vid vissa undantag.

,

Commonly, dental procedures on dogs and cats are performed under sedation. There are limited
scientific studies that evaluate dental procedures under sedation in dogs and cats. However, there
are international and national guidelines stipulating that dental procedures should be performed
under general anesthesia.
In this study, personnel from twelve different veterinary clinics were interviewed. The purpose
was to investigate which dental procedures veterinary clinics in Sweden choose to perform under
sedation, the reasons for their choice, and believed advantages and disadvantages of their choice.
The interviews showed a large variation in the answers and that the clinics have different criteria
for when they choose to perform dental procedures under sedation. It is mainly dental cleaning that
is performed under sedation, but some respondents also mention extractions.
The advantages and disadvantages highlighted by the respondents have not always been
scientifically proven. It also was shown that many clinics that use general anesthesia do not intubate
their dental patients. The reason for not intubating varies between respondents. This defies the fact
that the guidelines state that the animal must be under general anesthesia, intubated and connected
to a closed system under dental procedures to prevent complications.
Although the guidelines are only recommendations, they should be followed. Animal health
personnel shall practice according to science and proven experience and dental procedures under
sedation may only be an alternative under certain circumstances.

Main title:Användande av sedering vid tandåtgärder på hund och katt på svenska veterinärkliniker
Authors:Karlsson, Linnea and Lagneteg, Madeleine
Supervisor:Brunius Enlund, Karolina
Examiner:Pedersen, Anja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:extraktion, intubering, narkos, tandrengöring, riktlinjer, tandsten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17898
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17898
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2022 10:40
Metadata Last Modified:07 Jul 2023 01:15

Repository Staff Only: item control page