Home About Browse Search
Svenska


Melin, Magnus, 2022. Gestaltning av Sveaparken i Hedemora : hur kan rumslighet gestaltas för att gynna mental återhämtning?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

En av parkers viktiga funktioner är den rekreation och välmående som de ger dess besökare, och det skulle vara värdefullt om dessa effekter kunde förstärkas ytterligare. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gestaltningen kan förbättra dessa funktioner med ett fokus på att gestalta rumsligheter. Uppsatsen har använt forskning från två teorier: Den första uppmärksamhetsåterhämtningsteorin (U.Å.T.) vilket beskriver fyra egenskaper som gynnar återhämtning, 1) att vara någon annanstans, 2) vidsträckthet 3) fascination och 4) kompatibilitet och den andra preferensmatrisen vilket menar att vi trivs på platser som både stimulerar oss till utforskning och samtidigt förmedlar en förståelse av vad platsen handlar om.

Därefter har en gestaltning av den nuvarande stadsparken i Hedemora gjorts med fokus på att skapa olika typer av rumsligheter (med växter) för att generera egenskaperna som de två teorierna beskriver. Hur rumsligheterna skulle gestaltas var baserade på de två teorierna anpassat efter platsens förutsättningar.

Gestaltningen visade att rumslighet var ett bra angreppssätt för att skapa dessa egenskaper, de viktigaste resultaten blev den stora mängden små rumselement (buskar) i midje och ögonhöjd som användes. Både bredvid gångvägar vilket e.g. stimulerar utforskning) och i platser för vila eller social interaktion vilket bidrar till e.g. 1,3 och 4 i U.Å.T. Ett annat resultat var träd och högre buskar vilka användes för att definiera parkens gränser och avskärma vissa delar av den.

,

One of the parks important functions is how it restores the wellbeing and cognitive functions of its visitor, and it would be valuable if these effects could be amplified. The purpose of this essay is to investigate how the design could amplify these functions with a focus on designing spaciousness in different forms and expressions. The essay has used two theories for this: The first Attention Restoration Theory (A.R.T.) which describes four qualities that engender restoration, 1) Being away, 2) Extent, 3) Fascination and 4) Compatibility. The second is the Preference Matrix which proposes that we prefer places which both stimulates our desire for exploration and conveys an understanding for what is going on there. Then a design proposal of an already existing city park, called Sveaparken in Hedemora Sweden, have been done with a focus of designing different types of spatial expressions and configurations (using plants) with the purpose of engendering the qualities from the two theories mentioned above. So the qualities from the two theories above was adapted to be created by spatiality and for the conditions of the park.

The design showed that spatiality was a useful focus for creating these qualities. The most important finding was the large use of smaller spatial elements up to mid height or eye level which was used both in proximity to pathways (which stimulates exploration) and in creating and in relation to social and relaxing places (which engenders the qualities 1,3 and 4 in A.R.T.). Another finding was the use of trees and large shrubs for making a spatial frame for the park and at some places warding off the park from the outside.

Main title:Gestaltning av Sveaparken i Hedemora
Subtitle:hur kan rumslighet gestaltas för att gynna mental återhämtning?
Authors:Melin, Magnus
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:mental återhämtning, vederkvickelse, avkoppling, preferensmatrisen, uppmärksamhetsåterhämtningsteorin, A.R.T., gestaltning, stadspark, rumslighet, spatialitet, skissande, Hedemora, Sveaparken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500488
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500488
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2022 06:30
Metadata Last Modified:24 Sep 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics