Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Karin, 2022. Med havet i huvudrollen : fem narrativ om blå miljöers betydelse för hälsa och välbefinnande i utveckling av städer. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Såväl akademisk forskning som offentlig förvaltning av utemiljöer tenderar att domineras av ett intresse för gröna miljöer, där begrepp som grönstruktur, grönytor och grönområden är vanligt förekommande. Den här studien riktar strålkastarljuset mot blå miljöer och undersöker hur miljöer där vatten har en dominerande roll kan bidra till hälsa och välbefinnande för människor som bor i städer. Genomförda intervjuer visar att urbana havs- och kustmiljöer kan spela en stor roll i människors liv och att tillbringa tid vid havet främjar fysisk aktivitet, reflektion och balans i livet, aspekter som visat sig vara viktiga delar i en god hälsa.
Studien syftar till att utforska hur en god och hälsosam utveckling av städer kan främjas genom att sätta användarna i första rummet och lutar sig mot en modell för evidensbaserad stadsutveckling. Modellens fyra evidenstyper diskuteras och ligger till grund för uppsatsens fallstudie där kuststaden Helsingborg står i centrum. Kommunen tjänar som ett exempel på en av alla de svenska städer som för närvarande växer snabbt och där förtätning har kommit att bli den främsta utvecklingsstrategin. Uppsatsen resultat visar att svenska kommuner i tider av förtätning skulle vinna på att bredda sin syn på grönplanering och i större utsträckning uppmärksamma och inkludera de blå miljöerna i sin utveckling av utemiljöer.

,

Both academic research and planning & management of public outdoor spaces tend to focus on green spaces as concept. This study highlights blue spaces and examines how environments dominated by water may contribute to health and well-being for people residing in cities. Performed interviews show that urban sea and coastal environments do have an impact on people’s lives and that spending time by the sea promote physical activity, reflection and life balance, all important aspects for good health.
The study aims exploring how a good and healthy development of cities can be advanced by putting the user in the first room, and leans on a model of evidence-based urban development. The model’s four types of evidence are discussed and serve as a base for the thesis’ case study, in which the city of Helsingborg is the target. Helsingborg is an example of a Swedish city presently undergoing a rapid growth and where densification has become the main strategy of development. The results shows that Swedish cities would gain from widen their view of urban green space planning and to a bigger extent include blue spaces in there planning processes.

Main title:Med havet i huvudrollen
Subtitle:fem narrativ om blå miljöers betydelse för hälsa och välbefinnande i utveckling av städer
Authors:Axelsson, Karin
Supervisor:Mellqvist, Helena
Examiner:Hägerhäll, Caroline and Bengtsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:blå miljö, kustlandskap, kustområden, hälsa, översiktsplanering, förtätning, hållbar stadsutveckling, evidensbaserad stadsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17867
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17867
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2022 10:37
Metadata Last Modified:17 Aug 2022 10:38

Repository Staff Only: item control page