Home About Browse Search
Svenska


Olander, Cecilia, 2022. I'll have what he's having : can a bank increase the financial equality?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In Sweden, women own half as much as men, in the agricultural sector only 18% of business owners are women. Women tend to be viewed as more risk-averse than men by bank officials. Research has shown that young entrepreneurs are described differently depending on their genders. Women are described as young and inexperienced while men are described as young and promising.

This research has focused on one bank and how the employees within the agricultural and forestry sectors work to decrease the gap between the genders. The aim was to identify how sector specialists within the banking industry develop, maintain, and contribute to social sustainable development. A focus on how a social sustainability strategy affects the sector specialists’ activities towards young entrepreneurs within the agricultural sector was implemented. Furthermore, the research set out to evaluate weaknesses and possibilities in the social sustainability strategy in achieving economic equality between women and men entrepreneurs. With semi-structured interviews, this thesis investigates how bank officials and bank managers are affected by the bank’s sustainability strategy.

The results varied amongst the respondents. Some felt they were affected by the sustainability strategy while others expressed that they worked with sustainability long before it became a strategy. When it comes to increasing female entrepreneurship, the employees contribute by organizing networks specifically for women. They use ambassadors within the horse sector, which is a sector dominated by women, to highlight successful female role models. The bank arranges mandatory courses for the employees that serve both as education and communication. However, the number of courses seems to be overwhelming for the employees. Almost half of them had a difficult time remembering specific courses when being asked about them. Furthermore, the different initiatives that the bank develops are interpreted differently by the employees. This could be avoided by clearer communication from the bank to its employees, where the bank explains who the initiative is for and what activities the bank expects from its employees.

I Sverige äger kvinnor hälften av vad män äger, i jordbruksbranschen är endast 18% av företagsägarna kvinnor. Kvinnor ses som mer ovilliga att ta risker än män av lånehandläggare. Studier har visat att unga entreprenörer beskrivs olika beroende på deras kön. Kvinnor beskrivs som unga och oerfarna medan män beskrivs som unga och lovande.

Den här studien har fokuserat på en bank och hur de anställda inom skogs- och lantbrukssektorn arbetar för att minska klyftan mellan könen. Syftet med studien var att identifiera hur sektorspecialister inom banksektorn utvecklar, upprätthåller och bidrar till social hållbar utveckling. Studien fokuserar på hur den sociala hållbarhetsstrategin påverkar en banks sektorspecialisters aktiviteter mot unga entreprenörer inom jordbrukssektorn. Studien har dessutom utvärderat svagheter och möjligheter i den sociala hållbarhetsstrategin i att uppnå ekonomisk jämställdhet mellan kvinnliga och manliga entreprenörer. Med semi-strukturerade intervjuer har den här studien undersökt hur lånehandläggare och chefer påverkas av bankens hållbarhetsstrategi.

Resultaten varierade mellan intervjupersonerna. Några kände att de blev påverkade av hållbarhetsstrategin, medan andra uttryckte att de har arbetat med hållbarhet långt innan det blev en del av strategin. När det kommer till att öka kvinnligt entreprenörskap, de anställda bidrar genom att organisera nätverk endast för kvinnor. De använder också ambassadörer inom hästbranschen, som är en sektor där kvinnor är majoritet, för att belysa framgångsrika förebilder. Banken anordnar obligatoriska kurser för de anställda som fungerar både som utbildning och ett kommunikationsverktyg. Dock är antalet kurser överväldigande för de anställda. Nästan hälften av de anställda hade det svårt att minnas specifika kurser när de blev frågade om dessa. Dessutom har de olika initiativen som banken utvecklat tolkats olika av de anställda. Det här kan undvikas genom klarare kommunikation från banken till dess anställda, där banken förklarar vem initiativet ämnar påverka och vilka åtgärder banken förväntar sig av dess anställda.

Main title:I'll have what he's having
Subtitle:can a bank increase the financial equality?
Authors:Olander, Cecilia
Supervisor:Andersson, Elias
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:40
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:Economics, Entrepreneurs, Equality, Feminist theory, Finance, Strategy, Sustainable business models, Sustainability reporting, Sustainability strategy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17889
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17889
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Investment, finance and credit
Economics and management
Social sciences, humanities and education
Language:English
Deposited On:29 Jun 2022 08:03
Metadata Last Modified:30 Jun 2022 01:05

Repository Staff Only: item control page