Home About Browse Search
Svenska


Heimdahl, Camilla and Sjölin, Emma, 2022. Koloniträdgårdars roll i samhället : för stadens hälsa samt individens psykiska, fysiska och sociala välmående. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
756kB

Abstract

Redan på 1900-talet var koloniträdgårdar en del i Sveriges stadsplanering, men nu prioriteras dessa grönområden ofta bort för att konstruera nya bostäder. Bostäderna är dock relevanta att prioritera då städernas befolkning ständigt växer. Samtidigt ökar både klimatförändringarnas negativa följder och den psykiska och fysiska ohälsan. Frågeställningarna som har använts i examensarbetet baseras på denna negativa samhällsutveckling. Det som har undersökts i litteraturstudien är hur koloniträdgårdar kan öka stadens hållbarhet och individens psykiska, fysiska och sociala välmående.
För samtliga aspekter som har undersökts i examensarbetet har koloniträdgårdar visat sig vara fördelaktiga att implementera i staden. Biologisk mångfald har en direkt korrelation till antalet ekosystemtjänster som städerna kan nyttja. Koloniträdgårdar är områden med hög biodiversitet. Det blir därför hållbart samt kostnadseffektivt att inkludera koloniträdgårdar i stadsplaneringen.
Koloniträdgårdar kan även bidra till att öka självförsörjningsgraden i städerna. Det är väsentligt för att göra staden robust vid framtida kriser och krig. En stad med hög självförsörjning är en stad som är förberedd för kriser såsom Covid-19.
Med miljöpsykologiska teorier kunde de psykiska fördelarna fastställas med utgångspunkt i evolutionen. Naturen har en direkt och indirekt positiv påverkan på människans psykiska välmående. Koloniträdgårdar är utöver detta en stimulerande miljö för både sociala interaktioner och fysisk aktivitet. Dessa två aspekter har en direkt påverkan på den psykiska hälsan. Därav ska koloniträdgårdar prioriteras i stadsplaneringen.

,

In the 20th century the allotment gardens became a part of Swedish cities, but the allotment gardens are now secondary in favor of the construction of new residences. With the population constantly growing there is a relevance of implementing new buildings. But both climate change and physical and mental illness are increasing in Sweden. This bachelor thesis is an exploration of how allotment gardens can contribute to increase the sustainability in cities and decrease the amount of illness in the population.
This bachelor thesis has proven the benefits of implementing allotment gardens in Swedish cities. It increases sustainability mainly by adding biodiversity which improves the ecosystem services that are beneficial both in an economic point of view and a sustainable point of view.
By implementing allotment gardens the self-sufficiency increases. In situations of crisis and war the food production is crucial to increase the cities’ resistance. A city with high self-sufficiency is a city that is prepared for a crisis.
There are theories concerning the health benefits of nature and with those theories this study could present the importance of allotment gardens. Nature impacts the Swedish population’s mental, physical and social health in a positive manner. The implementation of allotment gardens in cities is therefore crucial to achieve a sustainable city with a healthy population.

Main title:Koloniträdgårdars roll i samhället
Subtitle:för stadens hälsa samt individens psykiska, fysiska och sociala välmående
Authors:Heimdahl, Camilla and Sjölin, Emma
Supervisor:Mogren, Lars
Examiner:Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:koloniträdgårdar, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, psykiskt välmående, fysiskt välmående, socialt välmående
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17675
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17675
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2022 08:37
Metadata Last Modified:21 Apr 2022 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics