Home About Browse Search
Svenska


Folkeson, Linn and Forsberg, Maria, 2022. Koordinatsättning av avlastningspunkter för drönarleverans av plantkassetter. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management


Full text not available

Abstract

I Sverige sker idag plantering, till skillnad från många andra skogliga åtgärder, manuellt. Plantkassetterna bärs vanligen ut till hygget, vilket är tidskrävande och fysiskt påfrestande för plantörerna. Att arbetet är tungt samt andra försvårande omständigheter gör att det är svårt att få tag på arbetskraft. Genom att delvis automatisera arbetet är det möjligt att underlätta arbetet för plantörerna.

Skogstekniska klustret, Holmen skog, Nordluft och Vännäs verkstad utvecklar ett koncept för att underlätta arbetet för plantörer. Konceptet innebär att leveransen av plantkassetter från väg till hygge sker med hjälp av drönare, i stället för mänsklig bärkraft.

Studiens syfte var att utifrån plantörers arbetsmönster, hyggens geometri och storlek, markberedningsmönster, plantförband samt drönarens transportkapacitet positionera avlastningspunkter för plantkassetter och koordinatsätta dessa.

Tre scenarion med hyggen i olika utformning skapades, för att studera hyggens olikheter och hur plantleverans kan anpassas till dessa. Utifrån hyggenas förutsättningar i kombination med plantörers arbetssätt har avlastningspunkter koordinatsatts.

Slutsatsen av denna studie är att metoden som utvecklats för koordinatsättning kan användas för att ta fram koordinater för avlastningspunkter för leverans av plantkassetter med drönare. Metodens analyssteg kan automatiseras.

,

In Sweden today, planting, unlike many other forestry work is performed manually. The plant cassettes are currently delivered out to the clear-cut area manually, which is time-consuming and physically heavy for the planters. The fact that the work is heavy and other aggravating circumstances make it difficult to get labour to perform manual planting. By partially automating the work, it is possible effective the planting work and lower the workload for the planters.

Skogstekniska klustret, Holmen Skog, Nordluft and Vännäs verkstad are developing a concept to effective the work for planters. The concept means that the delivery of plant cassettes from road to the clear-cut area is done with of drone, instead of human carrying capacity.

The purpose of the study was to position drop points for plant cassettes based on planters' work patterns, the geometry and size of the clear-cut area, soil preparation patterns, plant interval and the drone's transport capacity.
Three scenarios with the clear-cut areas in different designs were created, to study the differences between the clear-cut areas and how plant delivery can be adapted to these. Based on the clear-cut areas’ conditions in combination with the planters' working methods, drop points have been coordinated.

The conclusion of this study is that the method can used to set coordinates for drop points for the delivery of plant cassettes with drones. The analysis steps of the method can be automated.

Main title:Koordinatsättning av avlastningspunkter för drönarleverans av plantkassetter
Authors:Folkeson, Linn and Forsberg, Maria
Supervisor:Bergström, Dan and Bohlin, Jonas
Examiner:Henriksson, Nils
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2022:12
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Automatisering, Skogsbruk, Drönare, GIS, Plantör, Planteringsplanering, Avlastningspunkt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17987
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17987
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2022 11:38
Metadata Last Modified:27 Jan 2023 06:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics