Home About Browse Search
Svenska


Halldin, Karin, 2022. Växthusgasflöden från restaurerad torvmark : en jämförelse mellan en restaurerad torvtäkt och en orörd myr i Store Mosse nationalpark 7 år efter återvätning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Den globala uppvärmningen ökar. För att dämpa denna ökning behöver världens växthusgasutsläpp minska. När torvmarker dikas ut för industrier går de från att vara kolsänkor till att vara kolkällor. För att få tillbaka torvmarkers funktion som kolsänka restaureras dem, främst genom återvätning. Denna studie bidrar med underlag för hur restaurering av torvtäkter påverkar växthusgasutsläppen, vilket går att koppla till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Myllrande våtmarker. Studien jämför metan- och koldioxidutsläpp från en restaurerad torvmark mot en orörd myr. Fältarbetet genomfördes med en gasanalysator och en 50x50x50 cm transparent- och opak kammare under dagtid i april och maj 2022. Kolflödesmätningarna relateras till mikrotopografi, vattennivå, fotosyntetiskt aktiv strålning, vegetationstäckning och marktemperatur, eftersom dessa faktorer påverkar kolflödet. Resultatet åskådliggör att både det restaurerade- och det orörda området har ett nettoupptag av kol. Detta innebär att återvätning snabbt återställer torvtäkters funktion som kolsänka. Resultatet påvisar också att det restaurerade området är en starkare kolsänka än det orörda området. Det här beror på att Sphagnum i det restaurerade området har betydligt snabbare tillväxthastighet och därmed högre fotosyntes än Sphagnum i det orörda området. Hur kolflödet i de undersökta områdena ser ut under resten av året och i framtiden kan studien endast spekulera om. Ytterligare studier krävs för att kunna besvara detta. Denna studie bidrar med underlag för hur återvätning och restaurering påverkar växthusgasutsläppen ifrån torvtäkter.

,

Global warming is increasing. To lower this increase, the greenhouse gas emissions need to be reduced. When peatlands are drained for industries, they go from being carbon sinks to becoming carbon sources. To get back the function of peatlands as a carbon sink, they are restored, mostly by rewetting. This study contributes to knowledge of how restauration of extracted peatlands affects greenhouse gas emissions. The study does this by comparing methane- and carbon dioxide emissions from a restored peatland with the emissions from a pristine mire. The field work was conducted with a gas analyzer and a 50x50x50 cm transparent- and opaque chamber, during daytime in April and May 2022. The carbon flux measurements are related to microtopography, water table, photosynthetic active radiation, vegetation cover and soil temperature, since these factors influence carbon flux. The result show that both sites have a net carbon uptake, which imply that rewetting quickly restore the function of peatlands as carbon sinks. The study also show that the restored area is a bigger carbon sink than the pristine area. This is caused by the higher growth rate, and therefore higher photosynthesis of the Sphagnum at the restored area. To know how the carbon flow in the areas develop the rest of the year and in the future, more studies are needed. This study contributes knowledge to how rewetting and restauration affects the greenhouse gas emissions from extracted peatlands.

Main title:Växthusgasflöden från restaurerad torvmark
Subtitle:en jämförelse mellan en restaurerad torvtäkt och en orörd myr i Store Mosse nationalpark 7 år efter återvätning
Authors:Halldin, Karin
Supervisor:Jordan, Sabine and Granath, Gustaf
Examiner:Lindahl, Björn
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2022:12
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:vitmossa, sphagnum, vattennivå, marktemperatur, vegetation, PAR, kammarmätningar, högupplösta mätningar, kolsänka
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18188
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18188
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Non-renewable energy resources
Drainage
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2022 08:07
Metadata Last Modified:01 Sep 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics