Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Sanna, 2022. Finns det en association mellan hundens prostatastorlek och serumkoncentrationen av totalt testosteron, sexualhormonbindande globulin (SHBG) eller fritt androgenindex (FAI)?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Prostatahyperplasi (PH) är den vanligaste prostatapatologin som drabbar den åldrande intakta
hanhunden. Sjukdomen kan orsaka obehag och smärta för hunden, främst i samband med defekering, men har även visat sig öka risken för att utveckla andra prostatalidanden. Patogenesen bakom
sjukdomen är inte fullständigt klarlagd, men tidigare forskning pekar på att hormoner såsom
androgener och östrogener samt relationen mellan dessa har en betydande roll i utvecklingen av PH.
I den här studien har därför korrelationen mellan hundens prostatastorlek och totalt testosteron,
sexualhormonbindande globulin (SHBG) och fritt androgenindex (FAI) undersökts.
Studien baseras på 79 intakta hanhundar som medverkade i en annan studie från 2014. I den här
studien användes tidigare information om hundarna samt serumprover tagna 2014. Kompletterande
serumanalys av totalt testosteron och SHBG genomfördes. Därefter räknades FAI ut genom S-totalt
testosteron/S-SHBG.
Någon signifikant association mellan prostatastorleken och totalt testosteron, SHBG eller FAI kunde
ej påvisas. Däremot sågs en svag korrelation mellan ökad prostatavolym och högre värde av SHBG
nära signifikansnivån (p=0,066). En signifikant korrelation mellan hundens vikt och SHBG samt
mellan hundens vikt och FAI observerades. Större hundar hade högre serumkoncentration av SHBG
och lägre FAI-värde jämfört med små hundar. Dessutom påvisades en signifikant korrelation mellan
stigande ålder och sjunkande nivåer av totalt testosteron.
Slutsatsen av studien är att SHBG varken har bekräftats eller uteslutits som en inverkande faktor i
patogenesen bakom PH. SHBG har visat sig stimulera prostatacellernas aktivitet hos hundar och är
därför ett intressant protein att studera vidare. Mer forskning avseende SHBG och FAI hos hund
behövs.

,

Prostatic hyperplasia (PH) is the most common prostatic disease among aging intact male dogs. The
disease can cause discomfort and pain, mainly when the dog is defecating, but has also shown to
increase the risk of developing other prostatic diseases. The pathogenesis of the disease is not
completely clarified. Previous research indicates that hormones such as androgens, estrogens, and
the relationship between those play a major role in the development of PH. The relationships
between the size of the canine prostate and total testosterone, Sex Hormone Binding Globulin
(SHBG), and Free Androgen Index (FAI) have therefore been investigated in this study.
The study included 79 intact male dogs which participated in another study from 2014. In this study,
previous information about the dogs and serum samples from 2014 were used. Complementary
serum assays of total testosterone and SHBG were performed. FAI was then calculated by S-total
testosterone/S-SHBG.
No significant association between the size of the prostate and total testosterone, SHBG, or FAI was
shown. However, a weak correlation between increased prostatic volume and a higher concentration
of SHBG was trending towards significance (p=0,066). A significant correlation between the dogs’
weight and SHBG as well as the dogs’ weight and FAI was observed. Furthermore, a significant
correlation between increased age and decreased levels of total testosterone was found.
This study concludes that SHBG could not be confirmed to be involved in the pathogenesis behind
PH. SHBG has been shown to stimulate the cells of the prostate in dogs, due to that it is still an
interesting protein to study further. More research regarding SHBG and FAI in dogs is needed.

Main title:Finns det en association mellan hundens prostatastorlek och serumkoncentrationen av totalt testosteron, sexualhormonbindande globulin (SHBG) eller fritt androgenindex (FAI)?
Authors:Nilsson, Sanna
Supervisor:Ström Holst, Bodil
Examiner:Bergqvist, Ann-Sofi
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:prostatahyperplasi, testosteron, SHBG, FAI, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17619
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17619
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Mar 2022 07:35
Metadata Last Modified:18 Mar 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics