Home About Browse Search
Svenska


Alstergren, Joel and Johansson, Linus, 2022. Långsiktig analys av en skogsfastighets kolbalans : betydelse av olika sätt att bruka skogen och ta hänsyn till trädprodukter och substitutionen. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att hantera den ökande mängden atmosfärisk CO2 behöver skogen användas så att dess förmåga att binda CO2 på ett effektivt sätt utnyttjas. I och med EU:s nya taxonomi 2020 behöver markägare redovisa en klimatnyttoanalys för att påvisa inbindningen av CO2 på fastigheten. Detta arbete har tagit fram tre olika skötselscenarier för en fastighet i norra Sverige. Dessa skötselscenarion består av ett intensivt scenario, ett scenario med fri utveckling och ett scenario baserat på dagens skötsel med nuvarande FSC:s krav. Dessa simuleras i Heureka PlanVis för en tidshorisont på 100 år. Arbetet redogör för hur scenariernas CO2 inbindning och förråd för skogen ser ut över 100 år samt betydelsen av lagring i träprodukter och substitutionseffekten för avverkad trädbiomassa. Att lämna skogen för fri utveckling gav den högsta mängden bunden CO2 efter 100 år, även med substitutionseffekten samt CO2-förådet i träprodukter inräknad för de två andra scenarierna. Dock är tillväxten som högst i det intensivt brukande scenariot. Skogsfastigheten i fråga består av en stor andel skog i låga åldersklasser (16–30 år) vilket kan vara en bidragande faktor till att CO2-inbindingen och CO2-lagringen är som högst om den lämnas för fri utveckling under de första 100 åren.

,

To manage the increasing amount of atmospheric CO2, forests need to be managed to promote CO2- sequestration. With the EU's new taxonomy 2020, landowners need to present a climate benefit analysis to demonstrate the sequestration of CO2 on their property. This study has developed three different management scenarios for a property in northern Sweden, which is based on an intensive scenario, a scenario with free development and a scenario based on current management strategies with FSC's requirements. This was simulated via PlanWise for a period of 100 years. This study describes how the scenarios' CO2 storage and sequestration develops, how it is affected for a period of 100 years, and how wood products and the substitution effect affect the CO2 balance. Leaving the forest for free development yielded the highest amount of sequestrated CO2 after 100 years, with the substitution effect included for the other two scenarios. However, growth is at its highest in the intensive use scenario. The forest property in question consists of a large proportion of forest in low age groups (16–30 years), which can be a contributing factor to CO2 sequestration and CO2 storage being at their highest if left for free development during the first 100 years.

Main title:Långsiktig analys av en skogsfastighets kolbalans
Subtitle:betydelse av olika sätt att bruka skogen och ta hänsyn till trädprodukter och substitutionen
Authors:Alstergren, Joel and Johansson, Linus
Supervisor:Lind, Torgny
Examiner:Henriksson, Nils
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2022:03
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Koldioxidinbindning, Substitution, Skogsskötsel, Skötselsystem, CO2, PlanVis, Skogsbruksmetoder, Kolbalans
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17890
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17890
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2022 08:17
Metadata Last Modified:30 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics