Home About Browse Search
Svenska


Mellbin, Nils, 2022. Sveriges vinlandskap: hållbarhet och biologisk mångfald : en undersökning av det svenska vinlandskapets framväxt och dess ekologiska hållbarhet jämfört med andra länder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)


Full text not available

Abstract

Vinodlingar kan variera stort vad gäller biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet.
En vinodling med stor biologisk mångfald är mer ekologiskt hållbar än en vinodling
med låg biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden säkerställer många
ekosystemtjänster som vi människor är beroende av.
Konventionell vinodling i etablerade vinländer använder varje år stora mängder
pesticider som har förödande effekt på den biologiska mångfalden och därmed
vinodlingens ekologiska hållbarhet. I takt med att Sveriges vinlandskap vinner mark
finns därför en potentiell risk för att användningen av pesticider kommer att öka inom
det svenska jordbruket.
Denna uppsats undersöker Sveriges förutsättningar för ett ekologiskt hållbart
vinlandskap genom att jämföra den sortrikedom som finns inom svensk vinodling
med andra länder. Förutsättningarna bedöms också genom att titta på de kvaliteter
som de olika sorterna har.
Resultatet av undersökningen visar att det finns stora förutsättningar för att Sverige
ska kunna upprätthålla ett ekologiskt hållbart vinlandskap med stark biologisk
mångfald. Men undersökningen kastar också ljus över utmaningar såsom att
fördelningen av sorter inom svensk vinodling är väldigt obalanserad jämfört med
andra vinländer

,

Vineyards can vary greatly when it comes to biodiversity and ecological
sustainability. A vineyard with strong biodiversity is more ecologically sustainable
than a vineyard with low biodiversity. Biodiversity ensures many ecosystem services
which we humans are dependent on.
Conventional viticulture in established wine countries uses great amounts of
pesticides which have a devastating effect on the biodiversity and thereby also the
ecological sustainability. As the Swedish wine landscape expands there is a potential
risk that the usage of pesticides will increase within Swedish agriculture.
This study assesses Sweden's conditions for an ecologically sustainable wine
landscape by comparing the variety richness within Swedish viticulture with other
countries. The conditions are also assessed by looking at the different qualities of
the different grape varieties.
The study shows that there are great conditions for Sweden to obtain an ecologically
sustainable wine landscape with a strong biodiversity. But the study also put light on
the challenges, for instance that the variety distribution within Swedish viticulture is
very uneven compared to other countries.

Main title:Sveriges vinlandskap: hållbarhet och biologisk mångfald
Subtitle:en undersökning av det svenska vinlandskapets framväxt och dess ekologiska hållbarhet jämfört med andra länder
Authors:Mellbin, Nils
Supervisor:Nordmark, Lotta
Examiner:Persson Hovmalm, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:vinodling, hållbarhet, biologisk mångfald, druvsort, vitikultur, solaris, PIWI
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18533
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18533
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:15 Dec 2022 12:25
Metadata Last Modified:16 Dec 2022 05:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics