Home About Browse Search
Svenska


Nutti Pilflykt, Karin, 2022. Validering av marklavskartering som underlag för renskötseln : en jämförelseanalys av fältbedömd marklavsförekomst med modellbaserad lavkarta. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Since the 1950s, clear-cutting has been the dominant way of managing the Swedish forest. This has resulted in even aged forests and denser stands that have a negative impact on the distribution of terrestrial lichens. As a result, it has consequences for the reindeer husbandry, as the main food for the reindeer during the winter consists of terrestrial lichen, such as Cladonia spp. By this, it is important to identify the occurrence of terrestrial lichens today and where it existed.

This study has examined how well a model-based map matches field material collected for Sirges Reindeer husbandry plan 2004. It has also been studied whether the model-based map could be improved, by including both field inventory data and laser scanning data into the modeling process. The results showed that there was correlation in all analyzes, but with different precisions. Highest precision was found in the model-based map with laser data included in the modeling process. A map of the presence of terrestrial lichen in a landscape perspective is a basis that can,
and should, be used in consultations between Sami villages and the forest industry to increase the understanding of the distribution of terrestrial lichens, and in the long run improve consideration.

,

Sedan 1950-talet har trakthyggesbruk varit den dominerande skogsskötselmetoden i Sverige. Följdeffekter av detta har resulterats i likåldriga skogar och tätare skogsbestånd, vilket har haft en negativ påverkan på marklavens utbredning. Följden av detta har inneburit negativa konsekvenser med minskad areal lavrika skogar för rennäringen, då den huvudsakliga födan för renen under
vinterhalvåret består av marklav, främst Cladonia spp. I och med minskningen, är det viktigt att veta marklavens förekomst idag och var den funnits. Således finns det behov av marklavskarteringar samt att förstå dess kvalitet.

I denna studie har jag genom analyser undersökt hur bra en kartmodell stämmer överens med verkligt fältmaterial insamlat till Sirges samebys Renbruksplan år 2004. Jag har även undersökt om den modellbaserade kartan kunde förbättras genom att inkludera både fältinventeringsdata och laserskanning i modelleringsprocessen. Resultatet i studien visade att det fanns korrelation i alla analyser, men med olika noggrannheter. Högst överensstämmelse och den bästa precisionen i jämförelseanalysen i fältbedömd marklavsförekomst med modellbaserad lavkarta fanns i matchningen med laserdata inkluderad i modelleringsprocessen. En karta över marklavens förekomst i ett landskapsperspektiv är ett underlag som kan, och borde användas vid samråd mellan samebyar och skogsindustrin för att öka förståelsen av marklavens utbredning och på sikt förbättra hänsynen.

Main title:Validering av marklavskartering som underlag för renskötseln
Subtitle:en jämförelseanalys av fältbedömd marklavsförekomst med modellbaserad lavkarta
Authors:Nutti Pilflykt, Karin
Supervisor:Sandström, Per and Adler, Sven
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:14
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:marklavskartering, rennäring, skogsbruk, Cladonia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17474
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17474
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:19 Jan 2022 09:11
Metadata Last Modified:20 Jan 2022 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics