Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Ylva, 2022. Factors affecting presence of feed in crops of broilers at slaughter : with focus on a hygienic slaughter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Food security and sustainable consumption and production are parts of the United Nation Sustainable Development Goals 2 and 12. Filled broiler crops at slaughter poses a risk to contaminate carcasses with gastrointestinal contents. Due to the risk of contamination of pathogenic and other bacteria, the carcasses will be rejected for further processing if contaminated. The purpose of this thesis was to investigate which factors that influence the content load of crops at slaughter, and possibilities to reduce the problem. Furthermore, investigation if rinsing can improve the hygienic quality of carcasses. This was done by palpation of the crop in live birds at farms, interviewing of producers, observations of the assessment of filled crops at slaughter, and by analyses of the load of total aerobic bacteria and Enterobacteriaceae before and after rinsing of carcasses at slaughter. The result of the interviews with farmers revealed that on-farm factors had no significant effect on the percentage of filled crops at slaughter. However, a significant difference in the percentage of crops assessed as filled was observed for the two working shifts in the meat inspection. Rinsing of carcasses resulted in a significantly decrease in total aerobic bacteria and Enterobacteriaceae, which is a positive result towards improving the hygienic quality of the carcasses. In conclusion, results from this thesis show that further research within this topic is required to better understand which factors that are linked to broiler crops assessed as filled at the slaughterhouse and to ensure a hygienic slaughter. A better understanding of which factors affecting the occurrence in filled crops at slaughter will be of importance for the continuous work toward the Sustainable Development Goals 2 and 12.

,

Delar av Förenta nationernas hållbarhetsmål 2 och 12 syftar till att ha säkra livsmedel för människor och att upprätthålla en hållbar konsumtion och produktion. Fyllda krävor hos slaktkycklingar riskerar att kontaminera slaktkropparna på slakteriet vilka riskerar att kasseras. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka vilka faktorer som påverkar förekomsten av fyllda krävor för att på sikt minska problemet vid slakt. Dessutom studerades om duschning av slaktkroppar minskar bakteriemängden på slaktkropparna. För att genomföra detta besöktes fem slaktkyckling besättningar och ett större antal producenter intervjuades. På slakteriet undersöktes hur bedömningen av fyllda krävor gjordes, krävinnehållet granskades visuellt, och slutligen beräknades totalantalet bakterier samt Enterobacteriaceae före och efter in-och utvändig tvätt. När resultaten av intervjuerna kopplades till förekomsten av fyllda krävor vid slakt kunde ingen av inverkan på förekomst av fyllda krävor härledas till någon enskild faktor i gårdens rutiner inför slakt. Däremot fanns det en signifikant skillnad i andelen krävor som bedömts som fyllda mellan de två arbetsskiften på slakteriet. In- och utvändig tvätt visade en signifikant minskning av såväl totalantalet bakterier som bakterier tillhörande familjen Enterobacteriaceae, vilket är ett positiv resultat för de hygieniska kvalitetsaspekterna hos slaktkyckling. Sammanfattningsvis visar resultaten från denna studie att vidare forskning är nödvändig inom detta område för att bättre kunna förstår vilka faktorer som påverkar krävans innehåll vid slakt. Kunskapen skulle kunna bidra till att minimera antalet kontaminerade och kasserade slaktkroppar, samt säkerställa en mer hygienisk slakt. Ökad kunskap inom detta område skulle även vara ett steg i arbetet mot att uppfylla hållbarhetsmålen 2 och 12.

Main title:Factors affecting presence of feed in crops of broilers at slaughter
Subtitle:with focus on a hygienic slaughter
Authors:Eriksson, Ylva
Supervisor:Wall, Helena and Hansson, Ingrid
Examiner:Zamaratskaia, Galia
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:22
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Crop, Broiler, Feed Withdrawal, Bacteria, Enterobacteriaceae
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500445
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500445
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Food contamination and toxicology
Language:English
Deposited On:09 Aug 2022 07:38
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 07:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics