Home About Browse Search
Svenska


Segervall, Amanda, 2022. Klinisk och subklinisk ketos hos mjölkkor : enkätstudie bland KetosKoll-användare. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Energibehovet hos kor runt kalvning är skiftande, vilket kan skapa problem med energibalansen om det inte tas i beaktning. Ett förlängt förlopp av negativ energibalans kan leda till ett tillstånd som kallas ketos. Ketos kan kopplas till exempelvis minskad mjölkavkastning och fertilitetsproblem, detta kan således påverka lantbrukarens ekonomi negativt.
Det här examensarbetet är utfört i samarbete med Agricam med syftet att göra en litteraturstudie om klinisk- och subklinisk ketos och hur ketos kan förebyggas under sintiden. Syftet var även att sammanställa kostnader kopplade till klinisk- och subklinisk ketos. Syftet var även att få en inblick i hur Agricams användare ser på ketos idag. För att undersöka syftet skickades en enkätundersökning ut till befintliga kunder hos Agricam som testar sina besättningar för ketos. Enkäten berörde exempelvis frågor kring hur gården provtar sina kor för ketos idag och hur de använder Agricams produkt KetosKoll idag. För att fördjupa förståelsen ytterligare analyserades hur dessa användare arbetar med ketos genom att titta på insamlade data från några av gårdarna som svarade på enkäten. Slutsatserna från litteraturstudien visade att ketos kan mätas på flera olika sätt och att det inte finns något universellt gränsvärde som används för att fastställa diagnos av subklinisk- eller klinisk ketos. Det går dock att utskilja att subklinisk ketos verkar förekomma i de flesta besättningar och i högre grad än klinisk ketos. Det finns ekonomiska förluster kopplade till både klinisk- och subklinisk ketos. Slutsatsen av enkätstudien och analysen av ketos-datan från gårdarna är att både arbetet kring ketos och prevalensen av ketos skiljer sig mellan gårdar.

,

The need for energy in cows around calving vary, which can create problems with the energy balance
if not considered. A prolonged period of negative energy balance can result in a condition called
ketosis. Ketosis can be associated with for example reduced milk production and fertility problems.
Thus, ketosis can have a negative impact on the farmers economy.
This master thesis has been conducted in collaboration with Agricam with the aim of compiling
information about clinical- and subclinical ketosis in dairy cows and how it can be prevented during
the dry period in a literature review. The economic aspect of clinical- and subclinical ketosis was
also examined in the literature review. In addition to the literature study, a questionnaire regarding
sampling and attitude regarding ketosis was sent out to users of Agricams product, who already were
testing their heard for ketosis. To further increase knowledge regarding how Agricams users work
with ketosis, their ketosis-data collected from their herds were analysed. In conclusion, the literature
study showed that ketosis can be measured in different ways and that there is no universal threshold
established to diagnose clinical- or subclinical ketosis. However, it can still be stated that subclinical
ketosis seems to occur in most herds and to a greater extent than clinical ketosis. There are also
economic losses associated with both clinical- and subclinical ketosis. The conclusion of the survey
and ketosis data from the farms were that the work around ketosis and the prevalence differ among
farms.

Main title:Klinisk och subklinisk ketos hos mjölkkor
Subtitle:enkätstudie bland KetosKoll-användare
Authors:Segervall, Amanda
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Sinkor, Agricam, utfodring, mjölkmängd, BHB, ketoner, ekonomi, mjölkförlust, ekonomiskpåverkan, BCS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17713
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17713
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2022 11:03
Metadata Last Modified:05 May 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics