Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Albin, 2022. Nollis Boländerna : en kartläggning av den ceremoniella externhandelsplatsen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna kandidatuppsats är att nå en större förståelse kring Venturis, Scott Browns och Izenours kartläggning av Las Vegas, i boken Learning from Las Vegas, och vad deras kartläggningsmetod kan berätta om Uppsala-stadsdelen Boländerna. Uppsatsen utforskar specifikt kartan Nollis Las Vegas som teoretisk metod. Kvalitativa studier av litteratur som berör betydelsen av ”ceremoniellt utrymme”, vilket är ett begrepp som introduceras i kartan, samt betydelsen av kartans valörer genomfördes inledningsvis. Ett platsbesök genomfördes också i Boländerna där ceremoniella utrymmen kartlades. Totalt presenteras sedan fem kartor över Boländerna varav en kallas Nollis Boländerna. Resultatet visar att Nollis Las Vegas och Nollis Boländerna redovisar ceremoniella utrymmen, icke-ceremoniella hårdgjorda ytor samt vad denna uppsats kallar för ”barriärzoner”. Detta står i kontrast mot den populära tolkningen av Nolli-kartor, att de bara redovisar allmänna och privata platser. I Boländernas fall utgörs de ceremoniella utrymmena av butiksentréer, särskilda sittplatser och transportsträckor som avviker från Boländernas övriga infrastruktur. I slutsatsen föreslås att kartor i stil med Nollis Las Vegas och Nollis Boländerna inte längre bör bära Nollis namn då kopplingen till den populära tolkningen av Nolli-kartor är för avlägsen.

,

The purpose of this bachelor’s thesis is to reach a greater understanding of Venturi’s, Scott Brown’s and Izenour’s maps of Las Vegas, in the book Learning from Las Vegas, and what their mapping method can tell of the Uppsala-district called Boländerna. The thesis explores specifically the map called Nolli’s Las Vegas as theoretical method. Qualitative studies of literature which explores the meaning of “ceremonial space”, which is a concept presented in the map, and the meaning of the map’s values (meaning black, grey, and white) were conducted firstly. A visit was also made in Boländerna where the ceremonial space was mapped. Afterwards, a total of five maps of Boländerna are presented, one of which is called Nolli’s Boländerna. The result shows that Nolli’s Las Vegas and Nolli’s Boländerna are maps of ceremonial space, non-ceremonial paved surfaces and what this thesis refers to as “barrier-zones”. This is opposed to the common understanding of Nolli-maps as maps of private and public space. In the case of Boländerna the ceremonial spaces are made of shop-entrances, particular sitting-places and transport lanes which differ from the remaining infrastructure. In the conclusion it is suggested that maps in likes of Nolli’s Las Vegas and Nolli’s Boländerna shouldn’t carry the name of Nolli since the connection to the common idea of Nolli-maps is too distant.

Main title:Nollis Boländerna
Subtitle:en kartläggning av den ceremoniella externhandelsplatsen
Authors:Larsson, Albin
Supervisor:Vicenzotti, Vera
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Learning from Las Vegas, The Strip, Nolli, Figur-mark-karta, ceremoniellt utrymme, externhandel, Boländerna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500396
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500396
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2022 08:35
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics