Home About Browse Search
Svenska


Granath, Jakob and Söderström, Mattis, 2022. Hyggesfritt skogsbruk : ekonomisk inverkan på skogsbruket. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
742kB

Abstract

Sveriges skogsbrukshistoria präglas av innovation och förändringar på stor skala. 1800 talets dimensionsavverkningar övergick till 1900 talets industrialiserade skogsbruk. Möjligtvis är det 2000 talet som kommer präglas av det hyggesfria skogsbruket. Intresset för skog, skogsbruk och skogsbruksmetoder har ökat exponentiellt de senaste årtiondena. Med en ökad uppmärksamhet från media växer det fram ett ökat intresse bland skogsbrukare och skogsnyttjare att undersöka möjligheten att bruka skogen helt utan hyggen och ändå bibehålla samma lönsamhet som tidigare. Syftet med arbetet är att undersöka hur de hyggesfria alternativen skärmställning och blädning påverkar det ekonomiska utfallet för skogsnäringen relativt det traditionella trakthyggesbruket. Heurekaanalys med Planvis blev metoden som valdes för att besvara forskningsfrågorna. Heureka är ett verktyg framtaget för att simulera skötselmetoders inverkan på skogen. Eftersom forskningsfrågorna relaterade till olika skötselmetoders inverkan på ett skogsbestånds ekonomi valdes denna metod. Trakthyggesbruket presterade i majoriteten av bestånden bättre än alternativa metoder. Det fanns enstaka skogar där resultatet visades det omvända. Slutsatsen av resultatet kan sammanfattas som följande; i de bestånd som mycket väl uppfyllde kriterierna för de hyggesfria alternativen kunde de generera ett högre nuvärde.

,

Sweden's forestry history is characterized by innovation and changes on a large scale. The dimensional felling of the 19th century turned into the industrialized forestry of the 20th century. Perhaps it is the 21st century that will be characterized by the continuous-cover forestry. Interest in forests and forestry-methods has increased exponentially in recent decades. With increased media attention, there is an increased interest among forest owners and forest users to investigate the possibility of managing the forest without clearcutting and still maintaining the same profitability as before. The aim of the report is to investigate how the continuous-cover options; screen placement and “blädning” affect the economic outcome for the forest industry relative to the traditional methods using clearcutting. Heureka analysis with Planvis was the method chosen to answer the research questions. Heureka is a tool developed to simulate the impact of different forestry management methods on the forest. Since the research questions related to the impact of different management methods on the economy of a forest stand, this method was chosen. In most stands, the rotation forest with clearcutting performed better than alternative methods. There were a few forests where the result was showing the opposite. The conclusion of the results can be formulated as follows; in the stands that very well met the criteria for the continuous-cover methods, they were able to generate a higher present value than clearcutting.

Main title:Hyggesfritt skogsbruk
Subtitle:ekonomisk inverkan på skogsbruket
Authors:Granath, Jakob and Söderström, Mattis
Supervisor:Lindhagen, Anders and Lind, Torgny
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:25
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:blädning, skärmställning, trakthyggesbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18513
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18513
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:08 Dec 2022 09:07
Metadata Last Modified:09 Dec 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics