Home About Browse Search
Svenska


Hallgren, Erik and Sandberg, Anna, 2022. Blädningsbrukets påverkan på biologisk mångfald : effekten på kärlväxters biodiversitet och specifikt förekomsten av blåbär. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

The utilization of the Swedish forest as a natural resource has intensified during the last decade, which has led to an increase in disturbances on the forest ecosystems as a result of clear cutting. The effect of forestry on species richness and species composition has a large impact on how well the biodiversity and ecological communities can function. The interest for continuous cover forestry has increased, especially for selection system, but studies examining the effect that this has on biodiversity is limited. This study seeks to increase the knowledge on how selection systems affect the biodiversity among vascular plants in the field layer, with extra focus on the key species bilberry (Vaccinium myrtillus L.). This was measured through different biodiversity indexes: Species richness, Shannon-Wiener index, community evenness and the abundance of bilberry. The study took place on six sites in central Sweden and was consisted of an inventory in 2013, selective felling 2014, followed by a second inventory in 2018. Each site consisted of two adjacent areas: a control where no measure was taken, and one where selective felling was conducted. The study found no difference between the cut areas and the controls. The results indicate that selection systems can be seen as a suitable alternative to the more common rotation forestry system, regarding conservation
of biodiversity. More studies are needed to examine the long-term effects of selective felling systems to be able to conclude how it effects biodiversity. The studies should preferably be more extensive and conducted on a larger time scale.

,

Nyttjandet av den svenska skogen som naturresurs har ökat det senaste århundrandet, vilket har lett till ökade störningar i skogsekosystem till följd av trakthyggesbruket. Skogsbrukets påverkan på artrikedom och artsammansättning har stor betydelse för biodiversitet och ekosystemfunktioner.
Intresset för hyggesfria skogsskötselsystem, främst i form av blädningsbruk, har ökat. Studier om blädningsbrukets påverkan på biodiversitet är få och det saknas tydlig forskning om dess effekter. Denna studie söker att ge en ökad förståelse för hur blädningsbruk påverkar biodiversiteten hos kärlväxtsamhällen i fältskiktet, med fokus på nyckelarten blåbär (Vaccinium myrtillus, L.). Detta
studerades genom olika diversitetsindex; Species richness, Shannon-Wiener index, Community evenness, samt förekomsten av blåbär. Studien utfördes på sex lokaler i Mellansverige genom en första inventering år 2013, följt av blädning år 2014, samt en andra inventering år 2018. Samtliga lokaler utgjordes av två parceller, en försöksyta som blädades samt en kontrollyta där ingen åtgärd utfördes. Studien fann ingen skillnad på blädningsytorna gentemot kontrollytorna. Resultatet indikerade att blädningsbruk kan ses som ett bra alternativ till det vanligare trakthyggesbruket, med avseende på bevarande av biologisk mångfald. För att med säkerhet kunna dra slutsatser kring blädningsbrukets påverkan på biodiversiteten på längre sikt krävs mer omfattande studier som sträcker sig över en längre tidshorisont.

Main title:Blädningsbrukets påverkan på biologisk mångfald
Subtitle:effekten på kärlväxters biodiversitet och specifikt förekomsten av blåbär
Authors:Hallgren, Erik and Sandberg, Anna
Supervisor:Ekholm, Adam and Sjögren, Jörgen
Examiner:Egnell, Gustaf
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:12
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:blädningsbruk, hyggesfritt skogsbruk, kärlväxter, blåbär, Vaccinium myrtillus, artrikedom, biodiversitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17471
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17471
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:19 Jan 2022 07:36
Metadata Last Modified:20 Jan 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page