Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Carl, 2022. Hot och stress – en livsmedelsinspektörs vardag?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
860kB

Abstract

I Sverige ser man en ökad trend av stress och antalen hot som personer utsätts för. Hot och stress är något som många kan bli utsatta för idag, inom olika yrken och yrkesroller. Kommunala livsmedelsinspektörer är ett sådant yrke där hot och stress kan förekomma. I det här examensarbetet undersöks den upplevda utsattheten för hot och stress hos kommunala livsmedelsinspektörer i Sverige.
Studien genomfördes främst med en kvantitativ metod som också kombinerades med kvalitativa inslag genom en online-baserad enkät. Totalt besvarades enkäten av 288 livsmedelsinspektörer där 80,56% var kvinnor, 18,75% män och 0,69% annat. Resultatet visar att nästan hälften (45,30%) av de svarande deltagarna någon gång blivit utsatt för hot i sin yrkesroll samt att 76,40% känner någon livsmedelsinspektör som blivit utsatt för hot. Mer än hälften av deltagarna känner att kvaliteten på inspektionerna påverkas negativt när de upplever sig hotade. Majoriteten av deltagarna upplever sig stressade när de ska genomföra en inspektion där de i förväg vet att det skulle kunna bli hotfullt. Stressen som upplevs på arbetstid, menar en övervägande del, också påverkar deltagarna utanför arbetstid på grund av att stressen blir ihållande.
Den kvalitativa analysen visar att deltagarna föredrar att arbeta i par, ha stöttande kollegor och chefer samt att ha rutiner och utbildning skulle öka deras trygghetskänsla när de är på inspektion. Att främja livsmedelsinspektörers trygghetskänsla och minska den upplevda stressen skulle kunna leda till bättre välmående inspektörer samt en bättre kvalitet på de inspektioner som genomförs.

,

The number of threats and the proportion of people who feel stressed is increasing in Sweden for many years. Threats and stress are things that many people can be exposed to today in different professions and occupational roles. Municipal food inspector is one such occupational role where threats and stress can occur. This thesis examines the perceived exposure to threats and stress among municipal food inspectors in Sweden.
The study was conducted primarily using a quantitative method that was also combined with qualitative elements through an online-based questionnaire. A total of 288 participants responded to the questionnaire, of which 80.56% were women, 18.75% men and 0.69% other. The results show that almost half (45.30%) of the respondents had been threatened at some time in their professional role and that 76.40% knew a food inspector who had been threatened. More than half of the participants feel that the quality of inspections is negatively affected when they feel threatened. The majority of participants feel stressed when they have to carry out an inspection where they know in advance that it could be threatening. A majority believe that the stress experienced during working hours also affects participants at home due to the stress becoming persistent.
The qualitative analysis shows that participants mainly believe that working in pairs, having supportive colleagues and managers, and having procedures and training are what would increase their sense of security when they are on inspections. Promoting food inspectors' sense of security and perceived stress could lead to healthier inspectors and better quality inspections.

Main title:Hot och stress – en livsmedelsinspektörs vardag?
Authors:Hansson, Carl
Supervisor:Malefors, Christopher
Examiner:Zamaratskaia, Galia
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:11
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:arbetsmiljö, arbetsrelaterad stress, enkätundersökning, inspektioner, kommunal livsmedelsinspektör, trygghetskänsla, utsatthet och våld
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17795
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17795
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food contamination and toxicology
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2022 10:56
Metadata Last Modified:09 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics