Home About Browse Search
Svenska


Fakhro, Ali, 2022. En kartläggning av kännedom och kunskap gällande allergener på pizzerior i Kristianstads kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Allergener är ämnen som orsakar matallergi, även kallat födoämnesallergi. Denna typ av allergi kan orsaka allvarliga symptom, varav det allvarligaste är anafylaktisk chock som kan leda till allvarliga konsekvenser. Det finns lagstiftning som klargör hur informationen till konsumenterna ska se ut. Bland annat finns det i bilaga II i EU-förordning 1169/2011 en lista på 14 allergener som verksamheterna måste informera om ifall dessa eller spår av dessa finns i ett livsmedel. Många människor tycker om att äta pizza och pizzerior idag är välbesökta platser för människor som vill unna sig denna maträtt. Dessa verksamheter hanterar många olika råvaror, både färska, frysta och sammansatta produkter. För konsumenter som lider av allergi och andra överkänslighetsreaktioner är det viktigt att de inte får i sig det livsmedel som de är intoleranta mot. Idag finns det produkter som är fria från vissa allergener. Allergiker samt andra med olika former av överkänsligheter har större utbud att välja mellan idag. I lagstiftningen står det även hur dessa allergener ska märkas och hur allergener ska hanteras. Syftet med studien som utfördes på pizzerior i Kristianstads kommun är att ta reda på verksamhetsutövarnas kunskaper kring allergener och om dessa är tillräckliga. Intervjuer genomfördes under oanmälda informella besök på pizzeriorna. Besöken gjordes främst för att samla kunskap kring verksamhetsutövarnas kunskaper och rutiner vid hanteringen av allergener. Resultaten visade på att kunskaperna kring allergener är bristfällig och mer behöver göras för att detta ämne ska bli bättre upplyst. De flesta verksamhetsutövare ansåg att ansvaret för vad som konsumenten beställer bör ligga på konsumenten. Dock vill de gärna veta varför kunden väljer att inte ha en viss produkt på pizzan. Detta då de kan reagera på ett annorlunda sätt om kunden är allergisk än om kunden inte tycker om en viss produkt tillsätts på pizzan av misstag.

,

Allergens are substances that cause food allergies. This type of allergy can cause serious symptoms. One of them is anaphylactic shock and this can lead to serious consequences. There is legislation that clarifies how the information to consumers should look like. Appendix II to EU Regulation 1169/2011 contains a list of 14 allergens that companies must inform about if they are found in a food or if there are traces of these in the food. Many people like to eat pizza and pizzerias today are well-visited places for people who want to treat themselves to this dish. These businesses handle many different raw materials, both fresh, frozen and composite products. For consumers who suffer from allergies and other hypersensitivities, it is important that they do not ingest the food that they do not tolerate. Today, there are products that are free of certain allergens. People with allergies and others with various forms of hypersensitivity have a wider range to choose food today. The purpose of the study, which was carried out at pizzerias in the city of Kristianstad, was to find out about the operators’ knowledge of allergens and whether these are sufficient. Interviews were conducted during unannounced visits to the pizzerias, mainly to gather knowledge about the interviewees' knowledge and routines in the handling of allergens. The results showed that the knowledge about allergens is deficient and more needs to be done to make this topic better informed. Most operators considered that the responsibility for what the consumer orders should be the consumers. However, they want to know why the customer chooses not to have a certain product on the pizza as they can react in a different way if the customer is allergic than if the customer does not like a certain product if the product was put on the pizza by mistake.

Main title:En kartläggning av kännedom och kunskap gällande allergener på pizzerior i Kristianstads kommun
Authors:Fakhro, Ali
Supervisor:Thanou, Olga
Examiner:Eriksson, Mattias
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:48
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG007 Food Inspection - Master´s Programme (60 credits), 60.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Allergener, matallergi, pizzeria, Kristianstad, rutiner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18153
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18153
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2022 06:03
Metadata Last Modified:24 Aug 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics