Home About Browse Search
Svenska


Lejon, Markus, 2022. Varför har inte ett generationsskifte av jordbruks- eller skogsfastighet gjorts?. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Examensarbetet bygger på en enkätundersökning gjord i samarbete med Tomas Karlsson på företaget Areal. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om varför inte ett generationsskifte är gjort hos markägare trots deras relativt höga ålder. Arbetet är avgränsat till Värmlands län och där finns det 37 879 jordbruksfastigheter enligt Skatteverket (Skatteverket, 2019). I undersökningen har fastighetsägare med en ålder över 70 år och med ett innehav av minst 40 hektar tillfrågats. Totalt fick 200 markägare enkäten och 50 stycken (25 %) kom tillbaka i utsatt tid.

Frågorna i enkäten berör bl.a. om man bor på brukningsenheten, storleken på fastigheten, hur länge man varit ägare, om det finns flera delägare samt framförallt hur framtida avveckling kan tänkas ske. Vidare tas upp hur påläst man är om exempelvis juridik och skattefrågor och om något särskilt anses besvärligt inför en kommande överlåtelse.

Analysen av svaren visar att en stor anledning till att en överlåtelse inte gjorts är att tiden ännu inte känts mogen. Överlåtaren vill inte lämna sin fastighet än utan vill fortsätta äga den och i många fall är själva flytten från egendomen en svår process. Flytten innebär mycket arbete och blir ett stort projekt där hela släkten ofta kan bli inblandad.

,

The survey is done in collaboration with Tomas Karlsson at the company Areal to get an idea of why not a generational change has been made by landowners. The work is limited to Värmland County and there are 37 879 agricultural properties according to the Tax Agency (Skatteverket, 2019). In the survey, property owners over the age of 70 and with a holding of at least 40 hectares have been asked. There are 200 landowners who have received the survey and 50 have returned to the deadline. The response rate was 25 percent.

Questions such as whether you live on the utilization unit, the size of the property, how long have you owned the property, several shareholders, how settlement can occur, time for transfer, renumeration for the transferee against market value, how many children, something that can simplify a transfer, how well informed one is about, for example, law and tax issues, if something is considered difficult for a transfer.

A big reason why not a transfer is made is that the age does not feel sufficient, the transferor does not want to leave his property than without wanting to continue owning it. In many cases the actual move from the property is a difficult process. It involves the whole family.

Main title:Varför har inte ett generationsskifte av jordbruks- eller skogsfastighet gjorts?
Authors:Lejon, Markus
Supervisor:Sundstedt, Eric
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2022:21
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:gamla ägare, arvtagare, privatägd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18232
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18232
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2022 09:40
Metadata Last Modified:20 Aug 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics