Home About Browse Search
Svenska


Söder, Lilith, 2022. Algae as a fish feed alternative. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences


Full text not available

Abstract

Today's fish farming industry is larger than ever, and it requires sustainable feed. Using algae as a fish feed alternative might be one approach to continue to fuel this multibillion-dollar business. Currently conventional feeds such as fish meal and soybean meal are utilized as feed but have been shown to be unsustainable out of a economical and environmental perspective. Secondary metabolites as well as primary metabolites produced by algae have significant promise since they may provide all sorts of important nutrients for fish and may eventually replace conventional feed. The primary goal of this literary research was to determine whether algae may be a viable fish feed option for aquaculture. This research involves an overview of the global aquaculture situation. It will investigate the significance of feed and discusses current conventional feed methods. The research showed that algae can provide essential nutrients for fish food, including pigments, carbohydrates, lipids, and proteins. Spirulina has been demonstrated to be particularly valuable in aquaculture since it can function as both a filtration method and as a growth promoting food source. However, the vast majority of popular aquacultured fish species are predators. They are not adapted to digesting just plant-based meals and algae cannot be their primary source of nutrition; therefore, the most realistic alternative appears to involve limited amounts of algae in feeds.

,

Dagens fiskodlingsindustri är större än någonsin, och den kräver hållbart foder. Att använda alger som foderalternativ till fisk kan vara ett sätt att fortsätta driva denna mångmiljardsverksamhet. I nuläget används konventionellt foder såsom fiskmjöl och sojamjöl för att fodra fiskar, men har visat sig vara ohållbart ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Sekundära såväl som primära metaboliter som produceras av alger är lovande, då de kan ge fisken viktiga näringsämnen och kan möjligen ersätta konventionellt foder. Det primära målet med denna litterära studie var att avgöra om alger kan vara ett bra fiskfoderalternativ för akvakultur. Denna forskning innehåller en helhetsblick över den globala akvakulturssituationen. Den undersöker relevansen av foder och diskuterar nuvarande konventionella fodermetoder. Forskningen visade att alger kan bidra med viktiga näringsämnen för fiskmat, inklusive pigment, kolhydrater, lipider och proteiner. Spirulina har visat sig vara särskilt värdefullt i akvakultur eftersom den kan fungera både som en filtreringsmetod och som en tillväxtfrämjande födokälla. Men eftersom den stora majoriteten av de populära odlade fiskarterna är rovdjur, är de inte anpassade för att smälta enbart växtbaserade foder. Vilket innebär att alger inte kan vara deras primära foderkälla, därför verkar det mest realistiska alternativet att inkludera begränsade mängder alger i foder.

Main title:Algae as a fish feed alternative
Authors:Söder, Lilith
Supervisor:Pickova, Jana
Examiner:Sampels, Sabine
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2022:65
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Algae, aquaculture, fish feed
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18557
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18557
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Feed composition
Language:English
Deposited On:12 Jan 2023 08:30
Metadata Last Modified:13 Jan 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics