Home About Browse Search
Svenska


von Platen, Isabella, 2022. En park för äldre : gestaltning för att motverka ensamhet och social isolering bland äldre människor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Den ökande livslängden i Sverige ger en allt äldre befolkning. Med stigande ålder ökar risken för social isolering när vänkretsen glesas ur. Många äldre får en försämrad hälsa vilket gör det svårare att upprätthålla gamla kontakter och skapa nya. En försämrad hälsa kan leda till att de äldre tillbringar mycket tid i hemmen och drar sig undan sociala sammanhang. Social isolering har skadliga hälsoeffekter och kan i värsta fall leda till en för tidig död. Aktivitet är inte bara viktigt för att bevara och förbättra den fysiska hälsan, utan även psykiskt då det ökar ens självuppskattning och oberoende. Att regelbundet vistas utomhus i dagsljus och att komma ut i naturen, att se och lyssna på fåglar och känna dofter, kan förbättra den självupplevda hälsan. Det här uppsatsen undersöker hur en park för äldre kan se ut i syfte att motverka ensamhet och social isolering. Jag har valt den lite nedgångna Rosenlundsparken i Stockholm som exempelplats. En litteraturundersökning och besök av referensplats, Sinnenas trädgård på Norrmalm i Stockholm, resulterade i ett gestaltningsprogram med sex punkter samt en programplan med exempel på hur gestaltningen kan se ut. Programpunkterna ska kunna appliceras på andra parker för att anpassa dessa och möta de äldres behov av bland annat tillgänglighet och trygghet. Det borde även ur ett samhällsperspektiv vara värdefullt att en åldrande befolkning kan hålla sig friskare genom utevistelse, sinnlig stimulans och fysisk aktivitet.

,

The increased life expectancy in Sweden gives an increasingly older population. With older age the risk of social isolation increases when the circle of friends gets sparse. Many older people have a deteriorating health, which makes it more difficult to maintain old and make new contacts. Poor health can lead to spending a lot of time at home and isolating oneself from social contexts. Social isolation has harmful health effects and can, in the worst case, lead to premature death. Activity is important for preserving and improving the elderlies physical as well as mental health, as it increases the their self-esteem and independence. Staying outdoors in daylight and getting out in nature, observe birds and smell flowers, can improve your self-perceived health. In this essay, I have investigated what a park for the elderly can look like in order to counteract loneliness and social isolation. I have chosen Rosenlundsparken, a somewhat neglected park in Stockholm, as my ‘example site’. A literature review and visit of the reference site, Sinnenas trädgård in Stockholm, resulted in a design program with six program points and a plan with exemples of the design. These points of the program can be applied to other parks so that they can be adapted to meet the elderly's needs for, among other things, accessibility and security. The fact that an aging population can stay healthier should also be seen as valuable from a societal perspective.

Main title:En park för äldre
Subtitle:gestaltning för att motverka ensamhet och social isolering bland äldre människor
Authors:von Platen, Isabella
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Social isolering, utemiljö för äldre, terapeutisk park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500395
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500395
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2022 08:32
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:49

Repository Staff Only: item control page