Home About Browse Search
Svenska


Bergström, Astrid and Byström, Isa, 2022. Omfamna mörkret : ett undersökande arbete av mörkerlandskapets kvaliteter och upplevelsevärden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
10MB

Abstract

I arbetet utforskas mörkrets kvaliteter. Resultatet ämnar att väcka tankar kring hur man kan planera för upplevelsevärden i mörkret och inspirera till mörkervänlig design. Detta ska ge ett handtag för planerare att använda sig av mörkret för att skapa upplevelsevärden. Resultatet presenteras som ett manifest för mörkret i sju punkter som belyser olika sätt att arbeta med gestaltning av mörkerlandskap.

Behovet av mörkervänlig design kommer från dagens överflödiga användande av artificiellt ljus, vilket skapar ljusföroreningar med negativa konsekvenser för ekologi och människors hälsa. Mörkret är på samma gång en del av vardagen i Sverige som vi ännu inte verkar bli sams med. Genom att planera för mörker och lyfta dess värden tror vi att det kan få en högre status.

Vi har tagit fram en metod som vi kallar Mörkerundersökningar, där vi genom återkommande vistelser i mörker observerat och analyserat mörkrets kvaliteter och upplevelsevärden. Vissa mörkerundersökningar utfördes intuitivt, där vi med ett öppet sinne gav oss ut i landskapet för att fritt observera de intryck och upplevelser mörkret gav. Dessa utfördes alltid i Hågadalen, ett naturreservat i utkanten av Uppsala, då vi ville undersöka mörkrets varierande uttryck på en och samma plats. För att observera specifika mörkerfenomen ytterligare utfördes tematiska undersökningar. Andra mörkerundersökningar skedde spontant genom att vi i vår vardag vistades i mörkret.

De observationer och lärdomar vi tog med oss från undersökningar och teori utforskade vi sedan vidare i ett idégenereringsstadie. De bestod främst av gemensamma skisstillfällen där vi vidareutvecklade hur man kunde använda mörkrets kvaliteter för att skapa ytterligare upplevelsevärden.

Arbetets resultat är tredelat. I första delen presenteras våra upplevelser från mörkerundersökningarna i loggboksform. Andra delen presenterar vårt arbete från idégenereringsstadiet och hur vår skissprocess sett ur. Den sista delen består av ett fristående material i form av ett manifest. Det rymmer olika teman för att skapa mörkervänlig design. I manifestet presenteras förslag på specifika tillägg för mörkret, gestaltningsprinciper och tankar om hur man kan ge positiva mörkerupplevelser.

,

In this thesis we explore the qualities and possibilities of darkness. We aim to give a contribution on how to create dark-friendly designs. The result is presented as a manifesto for the darkness made up of seven points, that highlights different ways of designing for darkscapes. With this, we hope to give a helping hand for planners to enhance the experiential values that darkness contributes with.

The need for dark-friendly design originates from today's redundant use of artificial light, which creates light pollution that has negative impacts on the ecology and human health. Darkness is at the same time a natural part of the Swedish seasons but still remains something we haven’t come to terms with yet. By planning for darkness and focusing on its values, we believe it can get a higher status.

We have developed a method we call Darkness Explorations, in which we observe and analyze dark experiences through recurring visits in darkscapes. Some darkness explorations relied on intuition, in which we freely experienced the darkness. The Intuitive Darkness Explorations always took place in Hågadalen, a nature reserve in the outskirts of Uppsala. This gave us the possibility to explore varying expressions of darkness at a recurrent place. To observe dark qualities further, Thematic Explorations were carried out with a specific theme. We also did Spontaneous Explorations, where the observations were unplanned and happened in our everyday life.

The gained knowledge from observations and research were explored further through idea generations. These mainly consisted of sketching and writing workshops in which we explored how we can use the qualities of darkness to create additional experiential values.
The result is divided into three parts. The first part presents our logbook journals from the darkness explorations. The second part sums up the influences we got in our idea generations and our sketching process. The last part is a stand-alone material in the form of a manifesto. It is divided into different themes for darkness design. In it, we present additions and design principles for the dark and thoughts on how to create a positive darkness experience.

Main title:Omfamna mörkret
Subtitle:ett undersökande arbete av mörkerlandskapets kvaliteter och upplevelsevärden
Authors:Bergström, Astrid and Byström, Isa
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Wingren, Carola and Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Mörkerlandskap, upplevelsevärden, ljusföroreningar, mörkerkvaliteter, trygghet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500483
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500483
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2022 07:51
Metadata Last Modified:13 Sep 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics