Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • SLU (15467)
    • (S) (2388)
      • Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204) (148)
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
Number of items at this level: 148.

A

Abrahamsson, Fredric and Paulsson, Anton, 2014. Textilmassa - vad finns det fr konsumentintresse? . First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Abrahamsson, Sandra and Nilsson, Viktor, 2014. Gymnasieelevers attityder till jobb inom skogsbranschen. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Ackemo, Johannes, 2018. Naturlig trdfryngring och epifytiska hnglavar 10 r efter en avverkning i schackruteform. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Alstrm, Fredrik, 2015. Framtidens rdgivning till skogsgare : hur och var vill skogsgare ha sin skogliga rdgivning. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Andersson, Alexander, 2015. En analysmodell fr tidstgng vid skotning med Komatsuskotare. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Andersson, Erik, 2014. Kartlggning av typfordon fr rundvirkestransport vid Holmen Skogs regioner. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Andersson, Peter, 2019. Utvrdering av AB Karl Hedins traktdirektiv och traktplanering. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Andersson, Simon and Magnusson, Karl, 2017. Rdgivning till distansskogsgare : en marknadsunderskning i Norrlands kustland. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Arn, Erik and Leijonhufvud, Erik, 2014. En jmfrelse mellan traditionell skogsbruksplan och Heureka PlanVis med avseende p kassaflde : en fallstudie fr Handelsbanken. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

B

Bengtsson, Axel, 2017. Skonsam markberedning fr virkesproduktion och andra ekosystemtjnster. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Bengtsson, David, 2020. Privata skogsgares instllning till klentrdsgallring. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Benjaminsson, Filip, 2018. Development of a tool to characterize business models for forestry services. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Berg Rustas, Carolina and Persson, Magnus, 2017. Kontaktstrategi fr en skogsgarfrening : en benchmarking studie om kundkontaktmellan en skogsgarfrening och dess medlemmar. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Bergvall, Ellen, 2020. Potentialen i att ka precision och stabilitet av timmersortering med ny mtteknik : en studie fr Braviken sgverk. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Bergvall, Ellen and Prestberg, Therese, 2018. Vad pverkar ledtiden frn skog till industri fr Moelven Skogs verksamhet?. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Bernstrm, Gustaf and Burgman, Johannes, 2014. Rtgas och termisk frgasning av GROT, en vg till ett fossilfritt Norrland : en ekonomisk utredning. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Boberg, Arvid, 2018. Analys av tv olika lastningstekniker med 74-tons ST -rundvirkeslastbilar : ekonomisk analys p effekten av transportavstnd och lastfyllnadsgrad. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Boglind, Gunnar, 2020. Harvning med vridbara tallrikar i sidolutande terrng. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Borg, Joakim, 2018. Skerhetsanordningar och skadebild vid anvndande av vedklyvar. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Brangenfeldt, Emil, 2016. Utvrdering av utbildningens pverkan p skotarfrarens planering och arbetsmetodik. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Bredal, Alexander and Granberg, Jacob, 2016. Titt i trave : en studie ver problemet med felsorterat sgtimmer i massavedsleveranse. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Burstrm, Olof, 2016. Rtt gallringskvalitet med automatisk gallringsuppfljning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

C

Claesson, Gustav, 2015. Instllning och kommunikation kring krskador bland skogstjnstemn och entreprenrer. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

E

Edlund, Liza, 2015. Uttagsnivn i frstagallring och dess inverkan p framtida tillvxt och avkastningspotential i talldominerade bestnd : en jmfrelse mellan bestndsgende- och stickvgsgende maskiner. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Ekstrm, Tomas, 2017. Optimering av tanninextraktion : extraktion av polyfenoler frn tallbark. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Engman, Andreas, 2017. Provtagning med motorsg och uppsamling av sgspn fr fukthaltsbestmning av icke snderdelade skogsbrnslen. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, Anna-Frida, 2015. En jmfrelse mellan tv standardmetoder fr sllning av brnsleflis. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, David, 2020. Kartlggning av varmgng i produktlager hos svenska pelletsproducenter. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, David, 2020. Kartlggning av varmgng i produktlager hos svenska pelletsproducenter. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, David and Lindgren, Erik, 2018. Produktivitet vid stubbskrd : inverkan av stubbstorlek och avstnd. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, Elisabet, 2018. Analys av faktorer som pverkar noggrannheten vid skrdaraggregatets diametermtning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, Evelina, 2014. Vad pverkar maskinfrarens val av gallringsmetod? : en studie om infrandet av slingerkrning vid Holmen Skog. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, Hugo and ngman, Gustav, 2020. Kompaktering av bark vid olika temperaturer och tryck : frndring av barkdensiteten vid olika temperaturer och tryck. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, Jonas, 2015. Konindexbaserad prognostisering av sprdjup p sedimentmarker fr Komatsus skotare. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, Pelle, 2021. Digital sprbarhet av virke i skogsbruket : mjligheter och begrnsningar fr geofence i frsrjningskedjan. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Eriksson, Rebecka, 2021. Riskidentifiering inom virkesterminaler : ett arbete som innefattar risker fr timmer- och flisbilschauffrer. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

F

Fernemar, Erik, 2018. Inverkan av fryngringsintensitet p tidig etablering efter schackrutehuggning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Forsberg, Erik, 2016. Faktorer som styr valet av boggiband p skogsmaskiner. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Forsberg, Isak, 2017. Ekonomi vid anvndning av en 68-tonsflisbil istllet fr den traditionella 60-tonsflisbilen. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Forsberg, Magnus and Lodn, Hugo, 2020. Frrjning i Sverige : en granskning av skogsfretagens strategier fr undervxtrjning infr frstagallring. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Frisch, Daniel, 2018. GROT-skotning med rundvirkesskotare och GROT-skotare, en jmfrande studie. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Frln, Daniel, 2019. Markberedarnas tekniska utveckling. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

G

Grafstrm, Erik and Gebre-Medhin, Anna, 2017. Handelshinders dominoeffekt : en kvantitativ studie av svenska trvarors frutsttningar p den kinesiska marknaden. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Gustafsson, Oscar, 2015. Effekt av grusmngd och vltning fr sprbildning p grusvg. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Gustavsson, Henning, 2017. Tidsstudie och kvalitetsuppfljning vid jmfrelse av sm och konventionella skrdare och skotare i frstagallring. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Gustavsson, Oskar, 2015. Simulering av kombinerade rundvirkestransporter och kartlggning av dess effekter p servicedimensioner. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Gyllenstierna, Louise and Norrman, Minna, 2014. Bonitet som vrderingsunderlag : virkesproduktionsfrmga versatt till monetra vrden. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

H

Hamner , Jonas, 2014. En jmfrande kostnadsstudie mellan ETT-fordonet och konventionella gruppbilar i Norrlands inland. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Hemmingsson, Linna, 2020. Utvrdering av utbytesprognoser baserade p skrdardata hos Sveaskog. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Henriksson, Anton, 2019. Lngre stocklngder i svenskt skogsbruk : potential och frutsttningar. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Hjelmqvist, Rickard, 2016. Jmfrelse av produktivitet och kostnader fr drivningsarbetet vid tv olika frrjningsniver i frsta gallring av konfliktbestnd. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Holappa Jonsson, Sara, 2018. Evaluation of the increased pre-harvest forecasting precision of sawlog supply by use of historical harvester data and wood properties models : a case study on Scots pine in northern Sweden. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Holdo, Tobias, 2020. Wood powder production with a novel milling technology : analysis of specific energy consumption and of the products bulk properties. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Hollsten, Patrik, 2020. Svenska drivningsentreprenrers affrsmodellsutveckling : en kvalitativ studie. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Hollsten, Patrik and Johansson, Emil, 2018. En kartlggning av toppkapets diameter i massaved och pverkande faktorer. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Hk, Christian, 2019. A method of finding HCT roundwood corridors for reduction of GHG emissions and hauling costs in Sweden. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

I

Isacsson, Patrik, 2016. Bark assortments for tall oil production. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

J

Johansson, Greger, 2014. Utveckling av flisningsavtal och arbetsstt fr att hantera ssongsvarierad efterfrgan hos Sdra Skogsenergi. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Johansson, Lars Peter, 2022. Framgngsfaktorer fr virkeskpare : en kvantitativ studie bland virkeskpare hos Holmen. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Johansson, Malin, 2016. Markberedning i brant och stenig terrng : en jmfrande studie mellan markberedning med harv, grvmaskin och spadfrsedd skrdare. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Johansson, Peter, 2018. Skonsam kranspetsmonterad markberedning och plantering kombinerat med bestndsfryngring : jmfrelse med traditionell harvning och manuell plantering efter 20 r. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Jonsson, Fredrik, 2015. Hur pverkar avlvad undervxt kvaliteten och drivningskostnaden i gallring?. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Jnsson, Fredrik and Olofsson Lauri, Frida, 2015. Gr det att utbilda bort ojmstlldhet i skogsfretag?. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

K

Kankainen, Hanna, 2019. Frarlsa skogsmaskiner ur ett socialt hllbarhetsperspektiv : nutida uppfattningar om ett framtida tillstnd. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Karlefors , Gustav, 2014. Effekt av Central tire inflation p strukturellt svaga skogsbilvgar. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Kihlgren, Ida, 2020. Optimerad aptering av sgtimmer efter skanning av trdstammar i datortomograf. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Kihlgren, Ida and Persson, Elin, 2018. Mjlighet fr lngre stocklngder i svenskt skogsbruk. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Klum, Jimmie, 2017. Traditionell lsningsmedelsextration av blbrspulver : extraktion och optimering. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Kvennefeldt, Elin and Lindstrm, Linnea, 2016. Riskbeteende hos skogsgare : en studie om faktorer som pverkar skogsgares beslut att frskra sin skog. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Kmpe, Henrik, 2021. Privata skogsgares syn p skogsvrd. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Kppler, Lewi, 2017. Automatisk gallringsuppfljning : utvrdering av stickvgslngd berknad frn skrdarnas produktionsdata. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

L

Langell, Fredrik and Stampe, Christoffer, 2015. En studie av innovationssystem fr frdlad biomassa en kvalitativ fallstudie inom ett svenskt innovationssystem och innovationsprocess. First cycle, G2E. ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Larsson, Ida, 2019. Affrsmodeller hos skogsentreprenadfretag i norra Sverige och deras inverkan p lnsamhet. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Larsson, Johan, 2014. Jmfrelse av skotares krstrcka och brnslefrbrukning vid drivningskoncepten : rtt metod och konventionell metod. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Larsson, Mattias, 2017. Precision i automatisk gallringsuppfljning : en jmfrande studie av effekter av bestndsfaktorer samt skillnader mellan nordliga och sydliga bestnd i Sverige. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Levin, Ingrid, 2021. Undervxtens pverkan p stubbhjd och skador i frstagallring : the effect of undergrowth on stump height and damages in first thinning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lilja, Christer, 2017. Barkning av lvmassaved : frbttrad provning av vedfrlust. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lilja, Jonatan, 2018. Bestndsutveckling efter krankorridorgallring i unga tta bestnd. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lindberg, Lisa, 2020. Insamling av skogliga data med applikationen Arboreal Skog : en studie om mtprecision, noggrannhet och effektivitet. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lindberg, Nils, 2016. Analys av samband mellan skogslagervolym och maskinproduktivitet i gallring och slutavverkning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lindstrm , Johan, 2014. Analys av potentiell kostnadsbesparing vid infrande av ST-kran. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lockneus, Oscar, 2014. Cassava as an additive in biomass fuel pellet production. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lundberg, Sofie, 2016. Geografiska bestllningar av virke inom SCA Skogs skogsfrvaltning i Vsterbotten. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lundberg, Sofie, 2014. Hur begrnsade ppettider hos Munksunds Pappersbruk skulle pverka kerier i Norr- och Vsterbotten. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lundstrm, Patrik, 2015. Potential fr utkad areal sdd inom Holmen Skog. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Lngberg, Aron, 2020. Modellering av helstamssystemets teoretiska potential i Sverige vid uttag av fler sortiment : kan automation pverka systemets potential?. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

M

Mansikka, Johan, 2020. HVO vgen mot ett mer miljvnligt skogsbruk. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Martinsson, Louise, 2016. Hnsyn till varje pris : en intervjustudie med gruppcertifierade skogsentreprenrer i norra Sverige. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Mellgren, Frida, 2014. Riktlinjer fr silodesign fr massflde . Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Mellstrm, Fredrik, 2014. En studie om Lean Production som effektivitetsteori i virkesanskaffningsprocessen : ett hjlpmedel fr kad effektivitet med kunden i fokus. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

N

Nilssen Klinga, Magnus, 2020. Sm bestndsgende skrdares frutsttningar och potential i Sveriges gallringsskogar. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Nilsson, Nils, 2017. Hur vl mter en skrdare? : en studie i mtprecision hos skrdare vid upparbetning av tallstammar. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Nilsson, Sara, 2017. Tillmpning av sprls drivning vid drivningsplanering p Holmen Skog. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Norman, Jonatan, 2018. Utveckling av ruttplaneringsverktyg (RPV) fr mindre kerier och kare. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Nslund, Rickard, 2017. Ruttanalys av en tvdelad fordonsflotta bestendes av HCT och konventionella rundvirkeslastbilar. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

O

Olovsson, Jonas, 2014. Effekten av aggregattyp och skrdad medelstamvolym p skrdarens produktivitet och ekonomi i slutavverkning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Olovsson, Kristin, 2017. Fallstudie av paketeringen vid Annebergs sgverk. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Olsson Louhelainen, Johan, 2021. Mrkning av rundvirke : informationsverfring, mtningstillfllen och mrkningsmetodik i virkesfldet frn skog till industri. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

P

Permngs, Martin, 2019. Berkningsmodell fr transportkapacitet fr rundvirkesbilar : vidareutveckling av beslutstdet NETRA. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Persson, Daniel, 2016. Engreppsskrdarens tekniska utveckling. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Persson, Erik, 2014. Prognostisering av sortimentsutfall korrelation mellan pri-filer och bestndsdata. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Persson, Ida, 2022. Flexibilitet i virkestransporter p jrnvg : mjligheter och kostnader : effekter av ssongsmnser och avvikelser frn planerade tgflden. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Persson, Lon, 2022. Mapping the market of unrefined forest industry by-products in northern Sweden : industry by-product variation, county supply-demand balance, and optimization of transport cost. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Pettersson, Adam, 2021. Gallring av skadade tallbestnd : skadornas inverka samt gallringens mjlighet att minska skadenivn. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Pettersson, Adam and Persson, Leon, 2019. Kartlggning och analys av ett sgverksbolag : rotlagerstrategi ur ett Lean Production perspektiv. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Pettersson, Jesper, 2017. Skrdarens produktivitet vid varierande diameterspridning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Plsson, Henrik, 2015. Potential fr drivning och vgtransport av rundvirke med drivare, enhetslastbrare och terminalsortering. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

R

Ramn, Alexander, 2014. Utvrdering av Central Tire Inflation p Medelpads skogsfrvaltning, SCA Skog AB. Second cycle, A2E. ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

S

Samuelsson, Jonas and Gynnerstedt, Elin, 2015. Skogsgarens syn p generell hnsyn och frivillig avsttning. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sandahl, Axel, 2015. TRUPP - Modell fr uppfljning av keriernas rundvirkestransporter hos Norra Skogsgarna. Second cycle, A2E. ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sedin, Martin, 2022. Utvrdering av precisionen i en autonom terrngfordonsplattforms kranspetspositionering. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sedin, Martin and Sterner, Karl, 2020. Utvrdering av Sennebogen 830E och Svetruck TMF 12/9 vid rundvirkesterminal : en analys mellan tv maskinsystem. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sjberg, Johan, 2022. Skonsamt frn trakt till bilvg : en analys av potentialen hos ett digitalt planeringsverktyg i syfte att minska risken fr krskador. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Skovdal, Adam and Enarsson, Olofsson, 2015. Nyblivna skogsgares riskperception : en kundunderskning fr Handelsbanken. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Skrberg, Erik and Sundstrm, Linnea, 2017. Lnsamhetsanalys av maskininvestering p virkesterminal. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Spjut, Victor, 2019. En analys ver Bastutrskterminalens internlogistik. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Stenlund, Anton, 2014. Trplastkompositer ett material fr framtiden? : en kvalitativ studie om marknadens nskeml fr att gra trplastkompositer till ett mer attraktivt material fr framtiden. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sterner, Karl, 2022. Kartlggning av transportledares arbetsprocess vid SCA Skog AB. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Storgrd, Johan, 2018. ppen innovationsmodell fr samarbete mellan fretag och universitet. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Strand, Emil, 2019. Pverkan av leveransavisering och transportravlmning p tidstgng fr mottagningskontroll infr fjrrmtning. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Strandberg, Ludvig, 2021. Arbetsgivares syn p nyutbildade maskinfrares yrkeskunnande. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Strandh, Anders, 2015. Precision vid operatrskalibrerat vglagersystem. Second cycle, A1E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sundstrm, Jacob, 2021. Pverkan av bestndsfryngringen p markberedningsresultatet vid hglggning och harvning i Norrbotten. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sundstrm, Linnea, 2019. Privata skogsgares preferenser och betalningsvilja vid val av maskinstorlek i gallring. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sunnlv Persson, Louise, 2018. Avverkningslagens tillmpning av metoden Sprls drivning p Holmen Skog. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Svahn, Kenny, 2015. Fldesoptimering av timmer med hnsyn till sgverkens lnsamhet - en fallstudie av Berg Timber AB. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sderlind, Malin, 2018. Kostnadsanalys av ekologisk kompensation : en studie av frflyttning av dd ved vid Aitikgruvan. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

T

Tjrnstrm, Ida, 2018. Uppfljning av drivningsentreprenad inom en skogsgarfrening : utvrdering av utfrda tjnster ur ett triadperspektiv. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Trimark, Bossy, 2016. Innovativa samarbeten mellan fretag : en analys av pverkande faktorer. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Tunstig, Herman and Magnusson, Lina, 2014. Ekonomiska effekter av ledtid vid virkesaffrer. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Tysklind, Linnea, 2021. Maskinell plantering med Plantma X : terrngegenskapernas pverkan p planteringsmaskinens planteringsresultat. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

V

Vasell, Viktor, 2020. Kyllagring av grantimmer : ett lagringsfrsk. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Vasell, Viktor and Westin, Erik, 2018. En analys av vrakade stockar i massaved : vilken stocktyp vrakas oftast inom Holmen Skog?. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Vesterlund, Frida, 2016. Kartlggning av verlappande arbetsmoment vid slutavverkning med drivarprototypen Komatsu X19. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Viklund, Simon, 2015. Kostnadsjmfrelse fr tillgnglighet under frfallsperioder genom tjlskring av skogsbilvg eller CTI-utrustade virkesbilar. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Vikstrm, Rasmus, 2020. Kompetensprofil fr skogsmaskinfrare : en studie om vilket yrkeskunnande nyutbildad personal inom drivningsentreprenad frvntas ha. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Vikstrm, Simon, 2017. Tv-fas extraktion av polyfenoler frn blbr. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

W

Walheim, Sixten, 2022. Effekten av dual-mode lokomotiv p transportkostnad fr frsrjningsystem med ofullstndig elektrifiering : en kartlggning av Norgependeln. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Westberg, Alexander, 2019. Mtning av mlprioritering, mluppfyllnad och kundtillfredsstllelse : en jmfrelse mellan svenska privata storskogsgare och ett frvaltningsbolag. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Westerlund, Leif, 2016. Produktivitet vid GROTskotning beroende p stt att GROTanpassa avverkningen. Second cycle, A1E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Westin, Erik, 2020. Designfrslag fr Holmen Skogs nya omlastningsterminal i norra Sverige. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Wictorsson, Rasmus, 2019. Fjrrmtning av sprdjup i skogsterrng med drnare och digital stereofotogrammetri. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Widman, Joel, 2015. Kostnadsanalys av transportarbete vid ndrade arbetstider och skiftformer fr kerier som levererar virke till Bravikens Pappersbruk och Sgverk. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Wiklund, Henrik, 2019. Effekten av undervxtrjning och gallringsintensitet p skrdarens effektivitet i frstagallring. Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Wikman, Henrik and Wessmark, Niklas, 2017. Skattning av slutavverkade- samt slutavverkningstilltna skogars kapitalfrrntning : med avseende p gargrupp, trdslag, landsdel och huggningsklass. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Wildmark, Linus, 2014. Flyttavstnd och flyttkostnader fr skogsmaskiner samt ruttplanering hos Sdra Skogsgarna : . Second cycle, A2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Winter, Simon and Sjlund, Jonas, 2017. Skogspolitisk kommunikation - frn Skogsstyrelsen till enskilda privata skogsgare. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Wrede, Oscar, 2014. Biogas, en lnsam investering fr framtiden. First cycle, G2E. Ume: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

This list was generated on Sat Dec 3 01:05:31 2022 CET.