Home About Browse Search
Svenska


Bäcklin Löwenberg, Nicolina and Pihlvang, Josephine, 2022. Samband mellan förväntningar på kattens beteende och val av hanteringsmetod : en kvalitativ intervjustudie av personal inom djursjukvården. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
668kB

Abstract

Katter är ofta stressade hos veterinären vilket kan leda till hanteringsproblem som
gör det svårare att behandla katter som besöker djursjukvården. Personal inom
djursjukvården har olika erfarenheter och olika synsätt, vilket kan leda till olika
förväntningar på hur katter kommer att bete sig under ett besök. Dessa
förväntningar kan i sin tur resultera i olika val av hanteringsmetoder som tas till
för att kunna ta hand om katten. Idag uppmanas djursjukvården att anpassa
klinikmiljön till katten och använda låg stresshantering, där hanteringsmetoderna
individanpassas för att främja kattens välbefinnande och främja att djurägare tar
katten till veterinären utan att vara oroliga för stresspåverkan. Syftet med denna
studie är att undersöka om det inom djursjukvården i Sverige föreligger olika
förväntningar på katters beteenden och om det i så fall finns något samband
mellan förväntan och val av hanteringsmetod. Samt vad som påverkar personalens
förväntningar och hanteringsmetoder. Men även undersöka om Rosenthaleffekten
går att påvisa mellan människor och katter, det vill säga om personalens
förväntningar på katten kan spegla av sig på kattens beteende. Detta undersöktes
genom en intervjustudie där sju personer som arbetar inom djursjukvården deltog.
Resultatet granskades och diskuterades utifrån tidigare vetenskapligt publicerad
forskning inom området. Inga statistiska tester har genomförts och därför kunde
inga reliabla jämförelser göras mellan respondenterna. De som ansåg sig mer
bekväma med att hantera katter valde att inte låta val av hanteringsmetod påverkas
av tidigare erfarenheter, vad kollegor eller journaler sa om katten. Utan de valde
att möta katten med en neutral attityd och anpassa sig utifrån individen i stunden.
De som var mindre bekväma med att hantera katter uppgav i större utsträckning
att hanteringen kan påverkas till viss del av förväntningar. Många respondenter
upplevde att känslan de har när de möter en katt påverkas av förväntningarna. Det
som kunde ses var att Rosenthaleffekten upplevdes vara påtaglig och att det kan
vara både positivt och negativt att ha förväntningar inför ett möte med en katt.

,

Cats are often stressed at the veterinarian clinic. This can cause handling issues
that makes it more difficult to treat cats who visit animal healthcare. Veterinary
personnel in animal healthcare have different experiences and different attitudes
towards cats which leads to different expectations on how different cats will act
during their visit. These expectations can result in a variation of choices of
handling methods that are used to take care of the cat. Veterinary personnel in
animal healthcare are today encouraged to adjust the surroundings at the clinic to
the cat and to perform low stress handling. The handling is to be individualized to
each cat in order to benefit the cat’s wellbeing and to encourage owners to bring
their cats to the veterinarian without being worried about the stress impact on the
cat. The aim of this study is to look into the expectations on cats and choices of
handling methods amongst veterinary personnel in animal healthcare in Sweden,
and to look into what influences their expectations and handling methods.
Another aim of this study is to look into if expectancy effect is applicable between
humans and cats, meaning if the veterinary personnels’ expectations on the cat
affects the behaviour of the cat. This was done by conducting interviews with
seven people active in animal healthcare as well as looking at research done in the
past. No significant difference was shown between the respondents. But those
who considered themselves as more comfortable with handling cats claimed to not
let previous experiences, what was said by colleagues or stated in medical charts
affect choice of handling method. Instead they chose to treat the cat with a neutral
attitude and adjust their handling after the cat’s individual needs in the moment.
Those who were less comfortable with handling cats stated that the handling can
be affected to a certain amount by the expectations. Many respondents stated that
the feeling they had when meeting a cat can be affected by the expectations. It
was shown that Expectancy effect was considered to be noticeable and that it can
be positive as well as negative to have expectations when meeting a cat.

Main title:Samband mellan förväntningar på kattens beteende och val av hanteringsmetod
Subtitle:en kvalitativ intervjustudie av personal inom djursjukvården
Authors:Bäcklin Löwenberg, Nicolina and Pihlvang, Josephine
Supervisor:Lundberg, Anna and Andersson, Maria
Examiner:Lidfors, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:katt, förväntning, hanteringsmetod, låg stresshantering, Rosenthaleffekten, personal inom djursjukvården
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17852
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17852
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2022 10:57
Metadata Last Modified:24 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics