Home About Browse Search
Svenska


Vikström, Isabelle and Sutcliffe Larsson, Siri, 2022. Den urbana skogsträdgården : exemplet Sege Park i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Den här kandidatuppsatsen undersöker huruvida fler skogsträdgårdar i städer kan vara ett led i att
uppnå städers hållbarhetsmål. Uppsatsen vill svara på tre frågor; 1) Hur ser Malmö stads
hållbarhetsmål ut, och på vilket sätt kan en skogsträdgård hjälpa till att uppnå dessa mål? 2) Hur kan
en skogsträdgård i Malmö utformas, vad gäller sortval och skötsel? samt 3) Är flera skogsträdgårdar
i städerna önskvärt? Genom en litteraturstudie har en översyn av Malmö stads hållbarhetsmål gjorts,
och studien fortsätter med att beskriva skogsträdgårdens olika betingelser samt dess påverkan på
ekosystemtjänster. Studiens resultat sammanställs i en växtlista samt etableringsplan med skiss för
en föreslagen skogsträdgård i området Sege Park i Malmö.

,

This bachelor's thesis examines whether more forest gardens in cities can be a part of achieving
urban sustainability goals. The essay wants to answer three questions; 1) What does the City of
Malmö's sustainability goals look like, and in what way can a forest garden help achieve these goals?
2) How can a forest garden in Malmö be designed, in terms of variety selection and maintenance?
and 3) Are more forest gardens in cities desirable? Through a literature study, a review of Malmö
City's sustainability goals has been made, and the study continues to describe the forest garden's
various conditions and its impact on ecosystem services. The results of the study are compiled in a
plant list and establishment plan with a sketch for a proposed forest garden in the Sege Park area in
Malmö.

Main title:Den urbana skogsträdgården
Subtitle:exemplet Sege Park i Malmö
Authors:Vikström, Isabelle and Sutcliffe Larsson, Siri
Supervisor:Mogren, Lars
Examiner:Dimitrova Mårtensson, Linda-Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Skogsträdgård, urban odling, urban agroforestry, hållbarhetsmål, ekosystemtjänster, växtlista, etablering, Sege Park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17672
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17672
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2022 08:45
Metadata Last Modified:20 Apr 2022 04:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics