Home About Browse Search
Svenska


Riddarhierta, Linn and Heinonen Persson, Agnes, 2022. Bullernivåer i hästtransporter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Att transportera hästar kan innehålla flera moment där hästen kan känna stress eller obehag, inte bara vid lastning utan även under körning. På grund av detta säljs många hästtransporter på dagens marknad med fokus på att erbjuda god åkkomfort för hästen, men det beskrivs dock sällan om eventuell testad ljudisolering för att minska bullernivåerna.
Det finns regelverk i djurskyddsföreskrifterna kopplat till djurstallar där bullernivåer högre än 65 dB från mekaniskt buller ej får förekomma. Syftet med studien är att mäta bullernivåer i olika transporter samt en lastbil, för att påvisa vilka bullernivåer som hästen blir utsatt för under transportering. Frågeställningarna för examensarbetet var: ”Vilka regler och rekommendationer finns det kring bullernivåer vid transportering av häst?” samt ”Hur hög bullernivå är det i olika hästtransporter på olika vägar?”.
Material i denna studie var fyra olika typer av hästtransporter som kördes i anpassade hastigheter på samma sträcka uppdelad med fyra olika vägar. Buller i transporterna mättes med decibelmätare. Variansanalys gjordes med GLM- proceduren i SAS. Skillnader ansågs statistiskt signifikanta vid P <0,05.
Resultatet blev att bullernivåerna som uppmättes i transporterna var genomgående högre än den gräns om 65dB som rekommenderas i stallar i Sverige. Motorväg var den väg där bullernivåerna återkommande uppmätte ett högre medelvärde, från 80,5 dB (Transport 2) upp till 85,1 dB (Transport 3). Transporten med aluminiumkaross och rullgardin som övre del på bakluckan uppmätte genomgående högre bullernivåer på alla vägar.
Slutsatsen blev att det i nuläget inte finns några regler eller rekommendationer för bullernivåer vid transportering av hästar, vare sig i nuvarande regelverk eller utifrån tidigare studier.
Bullernivåerna som uppmättes i transporterna var genomgående högre än den gräns om 65dB för mekaniskt buller som rekommenderas i stallar. Lastbilen (Transport 1) hade inte signifikant lägre bullernivåer än transporterna i studien.

,

Transporting horses can include several moments where the horse can feel stressed or experience discomfort, not only when loading but also while driving. Due to this, many horse trailers are advertised on today's market with focus on offering good travel comfort for the horse. However, in these advertisements there are rarely any information about if the trailer has any kind of sound insulation and how well this works as protection from unwanted noises. The Swedish animal welfare regulations on horse stables it is stipulated that mechanical noise levels may only exceed 65 dBA temporarily. The aim of this study was to find out if there are any regulations or recommendations for noise levels when transporting horses according to Swedish welfare regulations or earlier studies. The Secondly, the aim was to measure which noise levels in four different horse trailers on different road conditions at adapted speeds. The questions were “What rules and recommendations are there regarding noise levels when transporting horses?” and “Which values can be measured in four different types of transports when driven in adapted speeds on four different roads?”.
The materials used in this study were four different types of trailers driven on the same circuit with four different roads. Noise levels were measured with decibel meters. Analysis of variance was done with the GLM procedure in SAS. Differences were considered statistically significant at P<0.05.
The study concluded that there are currently no rules or recommendations for approved or non-approved noise levels when transporting horses. The results showed that the noise levels when driving on varied road conditions at an adapted speed are on average above the recommended noise levels of 65 dB, that apply to horse stables in Sweden. When traveling on the freeway the noise levels repeatedly measured higher values, from 80,5 dB (Trailer 2) to 85,1 dB (Trailer 3). The highest average value was measured in the transport with aluminium body and roller blind.

Main title:Bullernivåer i hästtransporter
Authors:Riddarhierta, Linn and Heinonen Persson, Agnes
Supervisor:Connysson, Malin
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K148
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Decibel, Buller, Häst, Stress, Transport, Väg, Hastighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18549
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18549
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:12 Jan 2023 08:40
Metadata Last Modified:13 Jan 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics