Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Johan, 2022. Skonsamt från trakt till bilväg : en analys av potentialen hos ett digitalt planeringsverktyg i syfte att minska risken för körskador. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img] PDF
7MB

Abstract

Dagens skogsbruk har höga krav på sig, både i termer av att leverera råvara på ett kostnadseffektivt sätt och i att ta hänsyn till omkringliggande miljö. Skogsbruket bedrivs i regel med stora maskiner som hanterar tunga laster med virke och detta gör att man riskerar körskador. Det finns många anledningar till att undvika körskador, både ekologiska-, ekonomiska- och sociala värden kan påverkas negativt. Det finns flera olika sätt att minska risken för körskador, varav ett är att förlägga de mest frekvent använda körstråken till mark där risken är så låg som möjligt. Dessa körstråk förväntas vara både kostnadseffektiva och samtidigt förlagda till bärig mark där risken för körskador är så låg som möjligt. Timbertrail är ett verktyg som har utvecklats i syfte att, genom användning av bakgrundsdata, optimera körstråken efter dessa krav.
Genom att jämföra förslag på körstråk från Timbertrail med körstråk från redan utförda avverkningar kunde verktygets förmåga att minska risken för körskador analyseras. Körstråken jämfördes genom GIS-analyser med markfuktighetskartor som underlag.
Resultatet visar på att Timbertrail ger förslag som sänker risken för körskador med, i genomsnitt, 4,5% och den statistiska analysen visar på en signifikant skillnad. Samtidigt visar analysen att Timbertrail förlänger körstråken med i genomsnitt 1,5%.
Analysen visar att Timbertrail som planeringsverktyg har potential att minska risken för körskador genom att förlägga körstråk till bärig mark. Innan verktyget appliceras i en operativ verksamhet behöver verktyget dock analyseras ur fler aspekter, exempelvis möjligheten att använda det i prissättningen av drivningsåtgärder.

,

Today’s forestry demands high safe and trustful supply and environmental considerations. The heavy machines used today are handling large volumes of timber and pulpwood and the risk of rutting and damages to the ground are severe. The reasons to avoid rutting are obvious; both economical- ecological and social values may be affected negatively. One way to avoid these kinds of damages is to place the most frequently used machine trails on durable ground, in fact the driest ground. The aim of those kind of frequent used machine trails is both the durable of the ground, but also to carry out the timber in a cost-efficient way, the shortest way possible. Timbertrail is a tool developed to optimize machine-trails, based on background data, in order to minimize both the risk of rutting and the operational cost.
By comparing the optimized trails from Timbertrail with trails at logging sites that already has been harvested, the utility and usefulness of the tool could be evaluated. The analyse was carried out by import the already used trails and those made by Timbertrail, into a GIS-software. The risk of rutting could be evaluated with a soil-moisture map as basis.
The results showed that Timbertrail lowers the risk of rutting by an average of 4,5%, and the differences compared to the already used trails are statistically significant. On the other hand, Timbertrail also lengthen the trails by 1,5%, in average. This analysis shows that Timbertrail could be used with an expectation that it helps to avoid rutting, by giving suggested trails on durable ground. There is also a need of more evaluation of the tool, an interesting part to analyse would be if the tool could be used when prizing harvesting-services.

Main title:Skonsamt från trakt till bilväg
Subtitle:en analys av potentialen hos ett digitalt planeringsverktyg i syfte att minska risken för körskador
Authors:Sjöberg, Johan
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:Fjeld, Dag
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2022:2
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Skotning, beslutsstöd, traktplanering, terrängtransportavstånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17784
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17784
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2022 11:00
Metadata Last Modified:03 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics